Aktuality

Ako môžu európske akadémie podporovať zápas s COVID-19

Vložil(a): A. Nozdrovická, 31.3.2020, videné 343-krát

 

ALLEA (Európska federácia prírodných a spoločenských vied) združujúca okolo 50 akadémií v 40 krajinách Európy sa listom svojho prezidenta prof. Antonia Lopriena obrátila na všetkých predsedov akadémií so žiadosťou o súčinnosť pri pandémii COVID-19.

Organizácia pripravila európsku webovú stránku www.allea.org/coronavirus ako platformu pre kľúčové výsledky výskumu všetkých členských akadémií. Zároveň sa na vedeckých pracovníkov obracajú so žiadosťou, aby zdieľali vedecké články, reporty, výskumné projekty, kampane informovania verejnosti, online podujatia alebo akékoľvek iné výstupy na tému COVID-19.

Materiály treba umiestniť na webovú stránku ALLEA, ktorú zdieľajú zúčastnené strany v rámci EÚ. Ak informácie nie sú v anglickom jazyku, je potrebný aspoň stručný opis v angličtine (nie viac ako 100 slov). 

Príspevky zasielajte na adresu: pietruczuk@allea.org.

Na webstránke nájdete informácie o výzvach na financovanie výskumu týkajúceho sa COVID-19 a aktivitách európskych akadémií spojených s pandémiou.

V prípade ďalších informácií prosíme kontaktovať Ing. Máriu Omastovú, DrSc., zástupkyňu SAV v ALLEA: omastova@up.upsav.sk.

Ľudmila Dolná, Odbor medzinárodnej spolupráce SAV

Príloha

Logo Európskej federácie prírodných a spoločenských vied