Aktuality

Ústredná knižnica SAV služby naďalej poskytuje

Vložil(a): A. Nozdrovická, 23.3.2020, videné 617-krát

 

Ústredná knižnica SAV aktuálne neposkytuje analógové knižničné služby „kamennej“ knižnice. Zamestnanci SAV však môžu naďalej využívať (a to aj mimo svojich pracovísk, teda mimo IP adries SAV) elektronické  knižnično-informačné služby. Ide o nasledovné služby:

  • online licencované/platené elektronické informačné zdroje (vedecké databázy) http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/eiz/ sú po úroveň plného textu dostupné  prostredníctvom vzdialeného prístupu (HAN) https://lnk.sk/FOT1, cez ktorý k nim môže štandardne pristupovať registrovaný používateľ ÚK SAV po zadaní prihlasovacích údajov,
  • v tomto období ÚK SAV ruší pre zamestnancov SAV povinnosť registrácie za používateľa knižnice, stačí online registrácia zamestnancov SAV do systému HAN na vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov prostredníctvom formulára:  https://lnk.sk/afE1/ alebo zaslaním žiadosti s minimálnymi osobnými údajmi na: tana.moncakova@savba.sk. Údaje musia byť dostatočné, aby bolo možné overiť, že žiadateľ je v SAV zamestnaný: titul, meno, priezvisko, pracovisko SAV a emailovú adresu. O spustení služby bude žiadateľ informovaný mailom,
  • na získanie kópií článkov z časopisov,  ktoré nemá SAV predplatené, online bezplatnú domácu a medzinárodná medziknižničnú výpožičnú službu.  V tomto období poskytne ÚK SAV všetkým zamestnancom SAV (nielen registrovaným používateľom knižnice) priamo (bez povinnosti potvrdiť objednávku ústavom alebo ústavnou knižnicou), a to cez formulár https://lnk.sk/aqLY/ alebo mailom priamo na: knizmmvs@savba.sk ,
  • možnosť online podať návrh na zakúpenie dokumentu do fondu ÚK SAV cez formulár https://lnk.sk/etC9, primárne sa obstará e-book, resp. elektronická verzia dokumentu, o čom žiadateľa bude knižnica informovať
  • iné služby na podporu vedy (otázky evidencie publikačnej činnosti, prideľovanie DOI, prevádzka Inštitucionálneho repozitára SAV, poradenská činnosť) sú poskytované bez obmedzenia.
  • realizácia online odborných seminárov a školení.

Michal Sliacky, riaditeľ ÚK SAV

Foto: archív SAV

Príloha

Ústredná knižnica SAV