Aktuality

Mladí vedci SAV hovoria k veci

Vložil(a): A. Nozdrovická, 18.2.2020, videné 418-krát

 

Koncom februára sa v bratislavskej Novej Cvernovke uskutoční už po druhý raz Science Slam Slovenskej akadémie vied. Sedem mladých vedcov a vedkýň bude v stredu 26. februára od 18. do 21. h verejnosti vysvetľovať, prečo porozumieť vede „nie je žiadna veda“. Ide o predstavenie vedeckých disciplín naprieč ústavmi Slovenskej akadémie vied s jedným cieľom: zrozumiteľne, pútavo a odľahčene predstaviť vedu z perspektívy mladých ľudí, ktorí sa jej zapálene venujú.

Science Slam SAV chce osloviť širokú verejnosť, ktorá je presýtená informáciami a technológiami a chce jej ponúknuť príjemný večer, kde sa môžu ľudia dozvedieť viac o rôznych aktuálnych výskumoch. „Radi by sme ukázali, že vedecká prezentácia nemusí byť len suchý monológ. Oceňujeme odvahu našich rečníkov a rečníčok, ktorí vystúpia zo svojej komfortnej zóny, pretože stoja pred výzvou podať témy zrozumiteľne a nezachádzať príliš do detailov. Práve aj to má inšpirovať divákov, aby si informácie o danom výskume, ktorý ich zaujal, dohľadali alebo sa spýtali rečníka priamo po podujatí,“ povedala organizátorka podujatia Simona Oľhová.

Počas večera predstavia svoje výskumné témy siedmi rečníci. Róbert Sabo z Ústavu informatiky SAV vysvetlí, čo robí jazykovedec na ústave informatiky. Paulína Kanovičová z Centra Biovied SAV zodpovie otázku: Ako ti tuky pomôžu zabehnúť maratón? Michal Blaho z Elektrotechnického ústavu SAV si pripraví vystúpenie pod názvom Nastane v elektronike koniec doby kremíkovej? Júlia Choleva z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV objasní, ako vyzerá liberálny boj za slovenčinu. Veronika Bugárová z Ústavu molekulárnej biológie SAV vysvetlí, ako chápať medové reči modernej medicíny. Mirka Galasová zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV vystúpi s témou A inak... Ako sa má váš lekár? Michal Bodik z Fyzikálneho ústavu SAV sa zamyslí nad tým, či bude pivo lacnejšie vďaka fyzike.

Prvotný impulz organizovať Science Slam pochádza z úspešného Science Slam Masarykovej univerzity v Brne. Po minuloročnej úspešnej akcii v Bratislave, ako aj účasti víťaza Filipa Květoňa z Chemického ústavu SAV na európskom finále vo Viedni sa Mladí vedci SAV vracajú s novým elánom do ďalšieho ročníka. „Minulý rok sme si mnohé odskúšali a veríme, že vďaka spätnej väzbe od divákov to ešte dokážeme vylepšiť. Na udalosti pracujeme ako tím zložený z Mladých vedcov SAV naprieč oddeleniami a tvoríme tak nové prepojenia ústavov, ktoré by inak nevznikali,“ komentuje Simona Oľhová.

Udalosť je otvorená širokej verejnosti a vstup je zadarmo.

Youtubový kanál podujatia: https://www.youtube.com/channel/UCUpyY97zQZrEmdSvIizeOhg

Monika Hucáková

Foto: Simon Kupferschmied 

Príloha

Vlaňajšie európske finále Science Slam vo Viedni so slovenským zastúpením, Filip Květoň druhý sprava