Aktuality

Roadshow po školách spojená s diskusiou pre verejnosť

14.2.2020, otvorené 421-krát

 

Mladí vedci zo Slovenskej akadémie vied vycestovali v rámci projektu Roadshow po školách do Banskobystrického kraja. Navštívili Spojenú školu v Detve, Gymnázium v Detve a Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Na hodinách opäť nahrádzali učiteľov a oživovali vyučovanie aj prostredníctvom najnovších vedeckých poznatkov, s ktorými pracujú na svojich ústavoch akadémie vied.

Matúš Balogh z Fyzikálneho ústavu SAV si pripravil vyučovaciu hodinu na tému Radiácia, ťažké ióny a rádioterapia. Kristína Blažeková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV prednášala o tom, ako sa nestratiť v online svete. Viliam Pavlík z Ústavu anorganickej chémie SAV vysvetľoval žiakom, aké zdroje energie dnes využívame a aké sú ďalšie potenciálne možnosti v tejto výskumnej oblasti.

Mladí vedci sa v Detve zúčastnili aj diskusie s verejnosťou. Publikum s nadšením počúvalo o ich práci a o poslaní Slovenskej akadémie vied, a zároveň im kládli zvedavé otázky, ktoré pokračovali aj po skončení moderovanej diskusie. Slovenská akadémia vied sa týmito popularizačnými aktivitami snaží priblížiť vedu verejnosti aj v regiónoch Slovenska.

Monika Hucáková

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Trojica mladých vedcov na roadshow po Banskobystrickom kraji
Príloha

U žiakov má každé oživenie hodiny úspech
Príloha

Diskusia s verejnosťou pokračovala aj po moderovanej časti