Aktuality

Workshop “Filling DNA barcode gaps” na CBRB SAV

6.2.2020, otvorené 347-krát

 

Hodnotenie stavu biologickej zložky sladkovodných ekosystémov je významnou súčasťou implementácie európskej Rámcovej smernice o vode. Klasické metódy determinácie sú založené na analýze morfologických znakov vodných organizmov, čo je však časovo aj finančne náročný postup. Modernou alternatívou je využívanie molekulárnych znakov (tzv. DNA barkóding, metabarkóding).

Tento prístup je podstatne efektívnejší, presnejší a objektívnejší, jeho aplikáciu umožňuje hlavne rozvoj sekvenovania novej generácie (NGS). Základnou podmienkou úspešnej aplikácie je existencia kvalitnej referenčnej databázy DNA barkódov.

V rámci EU COST projektu DNAqua-Net (Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe) a iniciatívy AquaBOL.SK sa 3. – 5. februára v Botanickom ústave CBRB SAV uskutočnil workshop zameraný na skvalitňovanie molekulárnych dát využívaných na determináciu biologických vzoriek. Účastníkmi boli okrem pracovníkov CBRB SAV experti na sladkovodnú faunu z Nórska, Poľska, Rumunska, Bieloruska, Gruzínska a Severnej Macedónie. Počas workshopu sme spracovali vyše 750 vzoriek fauny vodných živočíchov, pripravili ich na sekvenovanie a získané dáta budú využité na dopĺňanie referenčných databáz DNA barkódov (filling gaps). Workshop bol súčasťou medzinárodného výskumu, jeho výstupy podporia vývoj nových genetických nástrojov a poslúžia tak na moderné hodnotenie stavu bioty vodných ekosystémov Európy.

Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, CBRB SAV

Foto: Fedor Čiampor

Príloha

Workshop “Filling DNA barcode gaps” v Botanickom ústave CBRB SAV