Aktuality

SAV pokračuje v najúspešnejšom projekte boja proti odlivu mozgov

5.2.2020, otvorené 1039-krát

 

Slovenská akadémia vied získala projekt za milióny eur na boj proti odlivu mozgov do zahraničia. Vďaka tomuto úspechu môže akadémia pokračovať v projekte SASPRO, ktorý v uplynulých rokoch prilákal na Slovensko 38 mladých vedcov. Väčšina z nich v krajine zostala aj po ukončení projektu. Vytvorili si vlastné vedecké tímy a výrazne tak zvyšujú kvalitu vedeckého výskumu na Slovensku.

„Som nesmierne rád, že po úspešnom SASPRO 1 teraz môžeme spustiť aj projekt SASPRO 2. Príležitosť tentokrát dostane 40 vedcov, ktorí momentálne pôsobia v zahraničí a buď sa chcú vrátiť do rodnej vlasti, alebo pochádzajú z iných krajín a chcú robiť vedu na Slovensku. Vytvoríme im špičkové podmienky a, samozrejme, budeme od nich očakávať vysokú kvalitu,“ povedal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Projekt má hodnotu približne deväť miliónov eur a SAV ho podala v rámci výzvy programu Horizont 2020 v kategórii Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND.

„Tentokrát sme sa na projekte rozhodli spolupracovať aj s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov a zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV, pričom ide o širokú škálu výskumných oblastí, ktorým sa môžu venovať,“ povedala Dr. Zuzana Hrabovská, vedúca projektu. 

SASPRO 2 získal v rámci konkurujúcich projektov vynikajúce ohodnotenie Európskej komisie – celkové skóre 95,80 percenta, čím sa automaticky zaradil medzi financované projekty. Jeho trvanie je päťročné s mierou spolufinancovania zo strany Európskej komisie na úrovni zhruba 50 percent. Partneri projektu plánujú 1. výzvu vyhlásiť už v júli 2020. Prví vedci by mohli začať svoje pracovné pobyty v januári 2021.

(huc)

Príloha

Ilustračná snímka