Aktuality

Veľvyslanec Kórejskej republiky na pôde SAV

3.2.2020, otvorené 416-krát

 

O doterajšej úspešnej spolupráci medzi Kórejskou republikou a Slovenskou akadémiou vied hovorili dnes na pôde akadémie veľvyslanec Kórejskej republiky Byunghwa Chung s predsedom SAV prof. Pavlom Šajgalíkom a Dr. Máriou Omastovou, zástupkyňou podpredsedu SAV pre zahraničné styky. Obe strany diskutovali aj o plánoch spolupráce na najbližšie obdobie.

Kórejský veľvyslanec Byunghwa Chung, ktorý navštívil SAV prvýkrát počas jeho pôsobenia na Slovensku, sa oboznámil s činnosťou a štruktúrou SAV. Od jej zástupcov sa tiež dozvedel o doterajších spoločných výstupoch, ktorými sú Memorandum o porozumení medzi Národnou výskumnou nadáciou Kórejskej republiky a SAV, ako aj memorandum s Kórejským inštitútom materiálnych vied. Diskutovalo sa aj o multilaterálnej vedeckej spolupráci, v rámci ktorej SAV aktuálne spolupracuje s Kórejskou republikou na piatich projektoch.

„Cieľom SAV je v blízkej budúcnosti prehĺbiť a posilniť spoluprácu medzi ústavmi SAV a výskumnými inštitúciami v Kórei v oblasti bilaterálnej spolupráce aj účasťou na rôznych programoch multilaterálnej spolupráce. Jedným z konkrétnych výsledkov bude zorganizovanie vedeckého workshopu, ktorý pripravuje SAV koncom roka 2020. Obe strany sa zatiaľ dohodli na témach, ktorými budú analytická chémia, molekulárna biológia, anorganická chémia a high-molecular sciences a ďalšie,“ zhodnotila Dr. Omastová.

(an)

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Veľvyslanec Kórejskej republiky Byunghwa Chung spolu s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a Máriou Omastovou, zástupkyňou podpredsedu SAV pre zahraničné styky
Príloha

Z diskusie v SAV