Aktuality

V. Páleník v SAVinci: Strieborná ekonomika prináša možnosti riešenia starnutia populácie

31.1.2020, otvorené 584-krát

 

Kým pracujeme, nie raz si povzdychneme, ´už aby bol ten dôchodok´. No nemálo je tých, ktorí tú vetu potom stokrát oľutujú. Životný štandard totiž spadne (ne)čakanou rýchlosťou. Pre spravodlivosť dodajme, že predsa len je aj dosť tých, ktorí si život na dôchodku doslova užívajú. Aj na Slovensku! Štatistiky hovoria zhruba o 20 percentách. Sú pre nás obrazné šediny hrozbou alebo šancou? Vedecká kaviareň SAVinci v stredu 29. januára v Kongresovej sále Westend Plazza s RNDr. Viliamom Páleníkom, PhD., z Ekonomického ústavu SAV sa pokúsila aspoň načrtnúť riešenie. Možnosť užiť si roky na dôchodku tu je.

Starnutie populácie, nepriaznivý demografický vývoj zasiahli celý bohatý svet. Nie všade sa s problémom dokážu krajiny vyrovnať tak, aby sa – laicky povedané – na dôchodok tešil každý pracujúci človek. Každý pracujúci Slovák to, žiaľ, s určitosťou nie je. Príčin je niekoľko. „Populácia starne, pôrodnosť klesá, stúpa vek dožitia. To všetko má vplyv aj na verejné financie – sociálne a zdravotné poistenie. So starnutím súvisí aj problém dlhodobej starostlivosti, v ktorej Slovensko výrazne zaostáva,“ zdôrazňuje Viliam Páleník a dodáva nie zanedbateľný vplyv napríklad aj v školstve (menšie populačné ročníky, menej žiakov, škôl...).

„Strieborná ekonomika hľadá riešenie, adaptuje ekonomiku na budúce potreby rastúceho počtu starších ľudí a vytvára nové trhové príležitosti,“ objasňuje odborník. Pojem strieborná si vyslúžila pre svoju spojitosť so šedinami staršej populácie, no súvisí aj so samotným striebrom. „Je to síce vzácny kov, no nie je to zlato, ktoré je cenné samo osebe. Striebro potrebuje leštiť, udržiavať – a niečo také potrebuje aj strieborná ekonomika,“ vysvetľuje pojem V. Páleník. Strieborná ekonomika má byť novou ekonomickou príležitosťou pre zvýšenie hospodárskeho rastu a tvorbu pracovných miest. „Spočíva v reagovaní na potreby starších ľudí umožnením prístupu k špecifickým tovarom a službám, ktoré zlepšia kvalitu ich života,“ hovorí odborník. „Ľudia v postproduktívnom veku tvoria veľkú skupinu pre odber produktov – tovaru aj služieb,“ pripomína a vymenúva od špecifického oblečenia, obuvi pre starších cez koníčky, hobby až po cestovný ruch. „To všetko je pre túto vekovú skupinu špecifické a dá sa vyrábať pre domácich aj exportovať.“ A ekonóm menuje naozaj širokospektrálne odvetvia striebornej ekonomiky: pôdohospodárstvo a potravinársky priemysel, stavebníctvo, doprava, ubytovacie a stravovacie služby, zábava a rekreácia, informačné a komunikačné technológie pre zdravie, finančné a poisťovacie služby, vzdelávanie (napr. Univerzita tretieho veku).

Zlý demografický vývoj už Slovensko začína pociťovať. Prognózy vedeckého tímu okolo Viliama Páleníka hovoria „natvrdo“: slovenskú ekonomiku starnutie populácie v krajinách EÚ zasiahne najtvrdšie. Zdražie predovšetkým zdravotný, dôchodkový systém, opatrovateľské služby a spomalí sa aj hospodársky rast.

Ekonómovia pripravili viacero alternatívnych scenárov aj možnosti riešenia. „Modelové prepočty preukázali, že strieborná ekonomika má na Slovensku reálny potenciál tieto nepriaznivé efekty výrazne obmedziť. V prípade jej úspešného exportu možno oprávnene očakávať aj pozitívnu podporu hospodárskeho rastu,“ uzatvára Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV januárovú SAVinci. Slovensko by si túto možnosť nemalo nechať ujsť.

Andrea Nozdrovická

Foto: Matej Fabiánek

Príloha

Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV hovoril o možnostiach, ako sa vyrovnať so starnutím populácie
Príloha

Mnohých z publika sa téma bytostne dotýkala
Príloha

Atraktívnosť témy potvrdilo aj množstvo otázok