Aktuality

ÚSlL SAV partnerom akcie COST Dištančné čítanie európskej literárnej histórie (1840 – 1920)

28.1.2020, otvorené 458-krát

 

Paradigma „dištančného čítania“, čiže využívania počítačových metód a štatistických textových analýz rozsiahlych literárnych zbierok sa v posledných dvoch desaťročiach čoraz viac dostáva do centra záujmu v literárnom, ale aj širšom v interdisciplinárnom výskume. Metódy kvantitatívneho formalizmu a štýlometrie, akými sú rozpoznávanie autorstva, rozpoznávanie emócií, vizualizácia textových jednotiek a podobne, sú mimoriadne produktívne doplnenia súčasnej literárnovednej interpretácie.

V medzinárodnom kontexte dnes vidíme značne pokročilé výskumy v tejto oblasti, ktoré sú na európskej úrovni zastrešené akciou COST CA 16204 Dištančné čítanie európskej literárnej histórie (1840 – 1920). Od novembra 2019 je jej súčasťou aj Ústav slovenskej literatúry SAV. Cieľom projektu je vybudovať multilingválnu celoeurópsku zbierku literárnych textov ELTeC (European literary text collection) a vytvoriť nástroje a metódy textovej analýzy prispôsobené európskej viacjazyčnej literárnej tradícii. Na základe výsledkov a analýz tejto rozsiahlej zbierky, ktorá vo finálnej verzii bude obsahovať takmer 2500 literárnych diel, bude následne možné premyslieť základné koncepty v európskej literárnej teórii a histórii.

Text a foto: Marek Debnár, ÚSlL SAV

Príloha

Workshop riešiteľov akcie COST na Sofijskej univerzite
Príloha

Workshop COST Distant reading workshopu v Bazileji