Aktuality

Inštitucionálne zabezpečenie slovenskej inovačnej diplomacie

28.1.2020, otvorené 337-krát

 

Koncom roka 2018 schválila vláda SR Návrh inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie.

Inovační diplomati pôsobia od 1. júla 2019 v týchto krajinách: Fínsko (Helsinki), USA (Washington), Izrael (Tel Aviv), Čína (Peking). Ich úlohou je najmä napomáhať slovenským výskumným inštitúciám, univerzitám a podnikateľom v nadväzovaní spolupráce s inovačným prostredím v zahraničí a podpora verejno-súkromných partnerstiev.

V rámci týchto aktivít sa uskutočnil v auguste 2019 spoločný seminár viacerých európskych krajín a Číny v Pekingu o rozvoji technológií Blockchain, na ktorom SAV zastupovala riaditeľka Ústavu informatiky SAV Ing. Ivana Budinská, PhD. Pokračovaním aktivít bola v utorok 28. januára návšteva pracovníkov Sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Ihnatišina a Matúša Petroviča v SAV, na ktorej informovali podpredsedu SAV Petra Samuelyho o ďalších plánovaných aktivitách v inovačnej diplomacii.

(ps)

Foto: Marcel Matiašovič

Príloha

Pracovníci Sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Ihnatišin a Matúš Petrovič u podpredsedu SAV Petra Samuelyho