Aktuality

Transhumánne umenie ako súčasť diskusií o post- a transhumanizme

27.1.2020, otvorené 302-krát

 

Sumarizovať doterajší výskum bolo predmetom prednášky Mgr. Bogumiły Suwaryovej, PhD., pod názvom Transhumánne umenie ako súčasť diskusií o post- a transhumanizme, ktorá sa konala 15. januára v priestoroch Ústavu svetovej literatúry v Bratislave.

Výskum literárna vedkyňa realizuje v rámci transdisciplinárne koncipovaného projektu APVV s názvom Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a posthumanizmu.

Cieľom prednášky bolo zadefinovať hlavné okruhy diskurzu o posthumanizme, resp. transhumanizme, odprezentovať hlavné problémy používania týchto termínov a zhrnúť najdôležitejšie poznatky o tom, ako umenie (výtvarné, literárne, filmové) reflektuje prvky trans- a posthumanizmu. Mnohé z nich rezonujú napríklad v diele čerstvej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Olgy Tokarczukovej či v performatívnom umení slovinskej tvorkyne Maji Smrekarovej.

Uchopenie tém deklarovaných v posthumanistickom a transhumanistickom diskurze sa však ukazuje ako veľmi komplexný problém a ďalší výskum by mal umožniť jeho lepšie a koncentrovanejšie chápanie.

Ivan Lacko, Katedra anglistiky a amerikanistiky FFUK

Foto: Tamara Šimončíková Heribanová

Príloha

Literárna vedkyňa Mgr. Bogumiła Suwary, PhD.