Aktuality

Pozvánka na SAVinci: Starnutie populácie a strieborná ekonomika

Vložil(a): A. Nozdrovická, 24.1.2020, videné 268-krát

V novom roku začíname vedecké kaviarne SAVinci v Kongresovej sále Westend Plazza s témou aktuálnou nielen pre tento rok. Je to strieborná ekonomika (silver economy) a jej uplatnenie v slovenských podmienkach. Hovoriť o nej bude v stredu 29. januára o 17.30 h RNDr. Viliam Páleník, PhD., z Ekonomického ústavu SAV.

„Priblížime, ako je potrebné prispôsobiť ekonomiku na budúce potreby rastúceho počtu starších ľudí. Tento fenomén vytvára nové ekonomické príležitosti pre zvýšenie hospodárskeho rastu a tvorbu nových pracovných miest.  Tie spočívajú v reagovaní na potreby starších ľudí umožnením prístupu k špecifickým tovarom a službám, ktoré zlepšia kvalitu ich života,“ vysvetľuje Viliam Páleník.  

Nemožno opomenúť, že starnutie populácie vedie tiež k zdražovaniu zdravotného, dôchodkového a opatrovateľského systému, čo sú nepriaznivé dôsledky starnutia, ktoré sa s tým často spomínajú. V spoločnosti ich už začíname pociťovať.

„My sme sa vo výskume zamerali aj na šance, ktoré starnutie prináša, a to je strieborná ekonomika, ako aj na možné riešenia,“ zdôrazňuje V. Páleník. Príďte sa v stredu 29. januára presvedčiť. 

(an)

Príloha

Pozvánka na SAVinci s Viliamom Páleníkom