Aktuality

Snem SAV schválil postup rozpisu mzdových prostriedkov

24.1.2020, otvorené 973-krát

 

Mimoriadne zasadnutie Snemu SAV, ktoré sa konalo 23. januára v Aule na Patrónke, schválilo Postup rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií na rok 2020 ako prílohu Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2020.

O prílohe, ktorá zavádza reformný krok v rozpise mzdových prostriedkov, sa samostatne rokovalo a hlasovalo na základe uznesenia Snemu SAV zo 17. decembra 2019.

Schváleniu predchádzala diskusia k jednotlivým pripomienkam ústavov. Materiál snem schválil s pripomienkami, ktoré spresňovali niektoré ustanovenia a doplňovali ich tak, aby  bolo možné podporovať pozitívne trendy, sanovať nechcené efekty a bola zabezpečená transparentnosť tohto procesu. S vysvetlením postupu vystúpil člen Predsedníctva SAV František Simančík. Podľa schváleného postupu sa z celkovej sumy mzdových prostriedkov pre vedecké organizácie vyčlení 10 % na výkonové financovanie až po odčlenení sumy, ktorá je určená na trvalé úpravy a rezervu pre potreby vedeckých organizácií. Zostávajúca suma sa rozpíše z dvoch tretín (pôvodný návrh hovoril o 50 %) pomerne podľa „historického“ princípu, t. j. celkovej sumy mzdových prostriedkov, ktoré organizácie dostali na mzdy zo zdroja 111 KTG 610 v posledných štyroch rokoch (2015 – 2018), a z jednej tretiny na základe sumy tarifných platov vyplatených vo vedeckých organizáciách v roku 2019 zo všetkých zdrojov (pôvodný návrh hovoril len o zdroji 111). Mzdový fond vedeckých organizácií sa následne doplní o trvalé úpravy a o prostriedky získané na základe výkonového financovania.

Predseda SAV Pavol Šajgaík informoval o aktuálnom dianí v SAV. Objasnil súčasný stav transformácie, pričom zdôraznil, že transformácii musí predchádzať schválenie Zákona o SAV. To už bude záležať na novej vláde, ktorá vznikne po februárových voľbách. Peter Samuely načrtol novú projektovú schému Impulz, ktorej hlavným cieľom je stimulovať vznik novej generácie vedeckých lídrov v SAV. Odznela krátka informácia aj o prebiehajúcom participatívnom procese plánovania budúcej podoby areálu SAV na Patrónke. Snem tiež zaviazal predsedu SAV, aby rokoval s predstaviteľmi univerzít  o odstraňovaní prekážok získavania vedecko-pedagogických titulov pre zamestnancov SAV, ktorí pedagogicky pôsobia na vysokých školách.

(an)

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Snem schválil postup rozpisu mzdových prostriedkov
Príloha

Schválený materiál sa považuje za reformný krok v rozpise mzdových prostriedkov
Príloha

Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka proces transformácie SAV čaká už na novú vládu