Aktuality

O problematike transferu technológií

23.1.2020, otvorené 510-krát

 

Problematike transferu technológií sa v stredu 22. januára venoval odborný seminár, ktorý usporiadal Úrad SAV s odborníkmi z Českej republiky. O svojich skúsenostiach hovorili Radoslav Trautmann, vedúci oddelenia transferu technológií Masarykovej univerzity v Brne, Matej Kliman, právnik špecializujúci sa na problematiku technologických trasnsferov a Aleš Vlk z firmy TERI Institute. 

Účastníkov privítal podpredseda SAV prof. Peter Samuely a organizátor podujatia Juraj Draxler, vedúci Inštitútu strategických analýz SAV. „U nás sa síce o problematike spinoffov už roky hovorí, ale v Českej republike majú predsa len viac konkrétnych skúseností, vrátane ovládania rôznych právnych úskalí," uviedol seminár Juraj Draxler. „Toto stretnutie by malo prispieť k akejsi resuscitácii transferu technológii, ktorý je momentálne v bode nula,“ doplnil P. Samuely.

Rečníci predstavili ekosystém centier transferu technológií v českej výskumnej sfére a niektoré základné dilemy, s ktorými vedci, riadiaci pracovníci univerzít a centrá technologických transferov zápasia. Po tomto úvode seminár pokračoval dvoma hodinami otázok a odpovedí ku konkrétnym problémom riešenia vlastníckych práv k duševnému vlastníctvu pri spoločnom výskume s firemným sektorom, prenosu takéhoto vlastníctva medzi pôvodcom a materskou inštitúciou či rôznym formám fungovania spinoffov.  

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia ústavov SAV, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach i Technickej univerzity v Košiciach. (jd)

Foto: Marcel Matiašovič

Príloha

Pohľad na účastníkov pracovného seminára
Príloha

Problémy súvisiace s transferom technológií sú s Českou republikou podobné. Hovorili o nich (zľava) Aleš Vlk, Matej Kliman a Radoslav Trautmann