Aktuality

Seminár o príprave batérií SEMBAT 2020

22.1.2020, otvorené 381-krát

 

V dňoch 20. a 21. januára sa v Kongresovom centre SAV Smolenice uskutočnil seminár o príprave batérií SEMBAT 2020. Jeho organizátorom bolo Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, CEMEA.

Na seminári sa zúčastnili vedeckí pracovníci SAV, univerzít (STU, UK, Univerzita v Žiline, UPJŠ, TUKE), Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a priemyselného sektora. Prednášky boli rozvrhnuté v niekoľkých sekciách: Suroviny pre batérie dostupné na Slovensku, Technológia batériových článkov, diagnostika, Batériové systémy a ich manažment, Výroba batérií a ich priemyselné využitie.

Účastníci seminára sa dohodli na príprave spoločného projektu orientovaného na materiály, technológiu a využitie batérií. Projekt by mohol byť financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov. (kf)

Foto: CEMEA

Príloha

Účastníci seminára v Kongresovom centre SAV Smolenice