Aktuality

Opustila nás PhDr. Blanka Šulavíková, CSc.

28.12.2019, otvorené 714-krát

 

 

V predsviatočných dňoch nás navždy opustila PhDr. Blanka Šulavíková, CSc. Odišla náhle 21. 12. 2019 vo veku 64 rokov.

Narodila sa 2. augusta 1955. V roku 1978 absolvovala štúdium filozofie a histórie na Filozofickej fakulte v Bratislave, kde v  roku 1982 na základe rigorózneho pokračovania získala titul PhDr.  Po ukončení štúdia až do roku 1987 pracovala ako vedecká pracovníčka na Ústave filozofie a sociológie Slovenskej akadémie vied. Tu v roku 1983 získala hodnosť kandidáta filozofických vied v odbore "dejiny filozofie”.  V nasledujúcich rokoch pôsobila ako autorka v slobodnom povolaní a externe ako redaktorka vo viacerých médiách. Od roku 2002 bola vedeckou pracovníčkou a od roku 2006 samostatnou vedeckou pracovníčkou v Kabinete výskumu sociálnej a biologickej komunikácie, neskôr Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2018.

PhDr. Blanka Šulavíková, CSc. sa vo svojej výskumnej práci venovala dejinám filozofie na Slovensku, v rámci ktorých bola jedným z našich najpoprednejších znalcov intuitívneho realizmu (O. N. Losskij, J. Dieška) a jeho ideového dedičstva. Bola riešiteľkou viacerých projektov syntetického a multifokálneho výskumu dejín slovenského filozofického myslenia v 19. a 20. storočí. Svoje skúmania zhrnula v monografii Spor o vedeckosť filozofie v slovenskej filozofii 40. rokov (2009).

Zároveň s tým sa zameriavala na otázky filozofickej antropológie a etiky, osobnej a kultúrnej identity, problematiku dobrého života a umenia žiť. V slovenskej filozofii bola priekopníčkou integrovania empirického spoločenskovedného výskumu do filozofickej analýzy. Svojimi monografiami (Autenticita a dobrý život, 2006, Ideál dobrého života v osobnej perspektíve, 2008, Mladí v hraniciach privátnych záujmov, 2009, Možnosti filozofickej praxe, 2010, Otázky pre filozofické poradenstvo, 2011, Kritické myslenie vo filozofickom poradenstve, 2015, Filozofické otázky o umení žiť, 2016) a početnými štúdiami sa stala priekopníčkou filozofického poradenstva u nás, čím nadviazala na prácu svojho manžela PhDr. Jána Šulavíka, CSc. (1950–2000). Okrem toho bola autorkou viacerých beletristických prác.

Správa o úmrtí PhDr. Blanky Šulavíkovej, CSc. nás mimoriadne zaskočila a zarmútila. Naša filozofia a celá humanitná oblasť v nej stráca pracovitú odborníčku, skromnú osobnosť s veľkým zmyslom pre ľudskú psyché a umenie žiť. Patrí jej vďaka a úcta za všetko, čo pre slovenskú filozofiu a humanistiku vykonala. Jej pamiatka zostane navždy v našich srdciach.

Posledná rozlúčka s Blankou Šulavíkovou bude vo štvrtok 2. januára 2020 o 12.30 hod. v  bratislavskom krematóriu. 

Česť jej pamiatke!

 

 

 

 

Príloha

PhDr. Blanka Šulavíková, CSc.