Aktuality

Vyšlo ďalšie číslo dvojmesačníka Akadémia/Správy SAV

19.12.2019, otvorené 450-krát

 

Profily vedcov, zameranie ústavov, predstavenie úspešných výskumníkov a ich projektov, príklady popularizácie vedy a ďalšie témy prináša posledné číslo časopisu Akadémia/Správy SAV roku 2019.

„Je medzinárodne uznávaný odborník vo vednom odbore meracia technika, dlhodobo orientovaný na metódy zobrazovania na princípe magnetickej rezonancie,“ odznelo o ňom na galavečere na záver posledného Týždňa vedy a techniky. Ivan Frollo z Ústavu merania SAV si tam prevzal Cenu za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Viac v článku Sagittal profile profesora Frolla.

Orientalistika prináša poznanie o rozmanitosti kultúr je titulok rozhovoru, v ktorom hovorí Dušan Magdolen, riaditeľ Ústavu orientalistiky SAV, že každá vedecká inštitúcia by mala mať na stene slogan Veda prináša ľuďom kvalitu do života. Zdôrazňuje, že je na našom rozhodnutí, ako vedecké poznatky využijeme. A že význam spoločenských a humanitných vied pre ďalší vývoj civilizácie porastie.

Mikrobiológia, štruktúrna biológia, bioinformatika a imunológia. V tom je – podľa riaditeľky Evy Kutejovej – v rámci akadémie jedinečný Ústav molekulárnej biológie SAV. V rozhovore s ňou viac o osobitostiach tohto ústavu, vývoji molekulárnej biológie, aplikáciách, ale aj o včelom mede, umeleckých dielach, antibiotikách či vápniku v srdci... Pod titulkom Vývoj v molekulárnej biológii je veľmi široký.

Centrum excelentnosti pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) je aj nový model vzniku centra, pri ktorom zakladatelia neprichádzajú o právnu subjektivitu, nepretŕhajú sa staré väzby napriek tomu, že vznikajú nové. „V prípade, že bude CEMEA úspešná, mohla by byť predobrazom pre vznik nových, podobne postavených centier na pôde SAV,“ hovorí jej riaditeľka Eva Majková v článku pod názvom CEMEA je krok novým smerom.

V priebehu zhruba dvoch desaťročí sa do zázemia Bratislavy nasťahovalo viac ako stotisíc ľudí. Je prirodzené, že kniha Suburbanizácia: Ako sa mení zázemie Bratislavy?, ktorá vyšla v lete, zaujala. Viac o tejto téme v rozhovore Ako sa žije blízko metropoly s Martinom Švedom, ktorý bol spolu s kolegom z Geografického ústavu SAV Pavlom Šuškom editorom tejto publikácie.

Viac čítajte TU

(pod)

Príloha

Nové číslo časopisu Akadémia