Aktuality

Prezentácia publikácie o duchovnej piesni

Vložil(a): S. Ščepán, 18.11.2019, videné 243-krát

 

Vo výstavnom pavilóne Slovenského národného múzea sa 7. novembra uskutočnila slávnostná prezentácia knihy Duchovná pieseň medzi písomnou a ústnou tradíciou od trojice autorov Eva Veselovská, Zlatica Kendrová a Peter Ruščin, ktorú vydal v tomto roku Ústav hudobnej vedy SAV.

Podujatie zorganizoval v rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Hudobným múzeom Slovenského národného múzea. Rozprávanie autorov publikácie o výzvach pramenného výskumu duchovnej piesne na Slovensku bolo sprevádzané hudobnými ukážkami duchovných piesní z obdobia baroka práve zo spomínanej publikácie v profesionálnej interpretácii speváčky Hildy Gulyásovej a lutnistu Jakuba Mitríka.  V krásnom komornom prostredí si prítomní priaznivci nielen z radov muzikológov mohli posedieť a neformálne diskutovať o otázkach slovenskej hymnológie, či hudobnej historiografie. Podujatia tohto typu majú potenciál prepájať hudobnohistorický výskum s interpretačnou praxou a sprístupniť tak širšej verejnosti hudbu z našich historických prameňov v adekvátnej interpretačnej realizácii.

Naše hudobné pramene sú svedectvom otvorenosti hudobnej kultúry slovenského etnika, podnetom stredoeurópskej literárnej i hudobnej tvorby, avšak aj nášho vlastného vkladu do tejto tradície. Je úlohou literárnych aj hudobných historikov odkryť tieto pramene širšej kultúrnej a vedeckej obci na Slovensku aj v okolitých krajinách. Naša vďaka patrí spolupracovníkom z Hudobného múzea SNM, ktorí poskytnutím svojich priestorov umožnili presunúť naše odborné diskusie z akademickej pôdy SAV smerom k verejnosti, o čo nám predovšetkým ide.    

Peter Ruščin

 

 

 

Príloha

Prezentácia knihy s hudobnými ukážkami.