Aktuality

Ocenenia aj pre akademikov zo SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 9.11.2019, videné 728-krát

 

Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej si 7. novembra večer v Bratislave prevzali vedci a výskumníci Ceny za vedu a techniku 2019. Slávnostne vyhlásenie výsledkov bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky.

"Som veľmi rada, že 17 osobností a tímov z oblasti vedy a techniky v piatich kategóriách, ktoré oceňujeme, sú naozaj takým príkladom, inšpiráciou pre ostatných a do slovenskej vedy priniesli vynikajúce výsledky," zhodnotila Martina Lubyová.

Ocenení vedci a výskumníci si prevzali cenu, ktorej podobu navrhol akademický sochár Drahoš Prihel, v kategóriách osobnosť vedy a techniky, celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, osobnosti vedy a techniky do 35 rokov, vedecko-technické tímy a popularizácia vedy.

Zo SAV boli ocenení v kategórii za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky: Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., z Ústavu merania SAV za mimoriadne zásluhy a rozvoj vedného odboru „Meracia technika“. V kategórii popularizátor vedy PhDr. Sibyla Mislovičová,  z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (za dlhoročnú prácu v oblasti jazykovej kultúry, jazykového poradenstva a kultivovania spisovného jazyka, ako aj za mimoriadne zásluhy na popularizácii výsledkov vedeckého výskumu v oblasti spisovného jazyka) a RNDr. Mária Zentková, CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV (za dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy prostredníctvom formátov Pastelková fyzika, Krotitelia myšlienok a najmä Vedeckých brlohov). Z vedeckých tímov získal ocenenie aj Ústav experimentálnej fyziky SAVtím pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej, CSc., (za vedecký príspevok v oblasti amyloidnej agregácie proteínov a identifikovaní látok vhodných na terapiu ochorení spojených s amyloidnou agregáciou proteínov.) /r/

Foto: TASR

Príloha

Ocenený prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Príloha

Ocenenie pre PhDr. Sibylu Mislovičovú.
Príloha

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová oceňuje RNDr. Máriu Zentkovú, CSc.
Príloha

Z vedeckých tímov získal ocenenie aj Ústav experimentálnej fyziky SAV - tím pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej, CSc.