Aktuality

Matematika stojí za námahu

Vložil(a): S. Ščepán, 7.11.2019, videné 240-krát

Ako v iných vedeckých inštitúciách, aj v Matematickom ústave SAV tvoria podstatnú časť hostí dňa otvorených dverí v Týždni vedy a techniky školáci a študenti. V stredu 6. novembra sa pred miestnosťou, ktorá mala slúžiť ako malá prednášková sála chystali na dopoludňajšiu exkurziu do sveta matematickej vedy stredoškoláci z bratislavského Evanjelického lýcea. Na radosť riaditeľa ústavu doc. RNDr. Karla Nemogu, CSc., ktorý vysvetľuje, že práve pre stredoškolákov je ďalší kontakt s matematikou veľmi dôležitý...

„Veď sa práve rozhodujú, čo pôjdu študovať.“ S ponukou na prednášky počas Týždňa vedy a techniky vopred oslovujú školy, záujem je vraj vždy. „Ale stáva sa, že príde aj niekto, kto sa o tom, že dvere nášho ústavu sú otvorené pre verejnosť, dozvedel náhodou a chcel to využiť. Raz takto dokonca docestoval kvôli prednáškam mojich kolegov muž z Košíc. Jednoducho ho to zaujalo,“ vysvetľuje.

Riaditeľ ústavu otvoril sériu prednášok svojich kolegov pre stredoškolákov konštatovaním, že matematika je fajn. „Nie je to ľahké, často si vyžaduje zvýšenú snahu, ale stojí to za to,“ povedal.

Sčítanie a sumy v matematike od základnej školy po teóriu kategórií bola téma, ktorou štartoval sériu vystúpení vedcov ústavu Matematického ústavu pred návštevníkmi RNDr. Martin Plávala, PhD. Pripomenul, že matematika zrejme vznikla sčítavaním vecí a to je aj jej základom. Vysvetlil poslucháčom rozdiel medzi zjednotením a disjunktným zjednotením, zdôraznil, že pomocou sčítavania je možné zvládnuť prakticky celú stredoškolskú látku. Na príklade Pytagorovej vety dokumentoval rozdiel medzi mechanickým memorovaním a prácou s matematickými dôkazmi, pri preberaní témy na úrovni vysokoškolského štúdia hovoril o sčítavaní a sumách, dotkol sa aj teórie kategórií a funkcionálneho programovania.

Jeho kolega RNDr. Štefan Dobrev, PhD. prezentoval hosťom ústavu tému, na ktorej pracoval s montrealskými kolegami a ktorú pre potreby tejto prednášky pomenoval Ako nájsť poklad, keď máš obmedzenú pamäť. Stredoškolákom prednášal aj doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc. na tému Ako sínus s kosínusom rozhodujú o farbách jesenného lístia a Mgr. Tibor Macko, PhD. uzatváral blok prednášok vedcov Matematického ústavu SAV témou O Eulerovom vzorci a futbalovej lopte.

(pod)  Foto: (spn)

 

 

 

Príloha

Riaditeľ Matematického ústavu SAV doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.