Aktuality

Aj potkany sa vedia tešiť

Vložil(a): S. Ščepán, 8.11.2019, videné 311-krát

 

Predstava, že máme niečo spoločné s potkanmi nie je dvakrát lákavá. Napriek tomu je reálna a pre ľudstvo dokonca osožná. Znova si to uvedomili návštevníci Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave počas dňa otvorených dverí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.  

Mgr. Jakub Benko privítal študentov z Gymnázia Svätej Uršule v Bratislave konštatovaním, že máme oveľa menej spoločného napríklad s hmyzom ako s potkanmi. Rozhovoril sa o to, ako nás spája evolúcia a smeroval k príkladom, ako vedci môžu využívať potkany na výskum liekov.

„Bunky sú zložité „roboty“, v ľudskom tele ich máme minimálne dvesto typov,“ využil názorné prirovnanie. Akonáhle zorientoval študentov v rôznych úrovniach fyziológie od molekulárnej, cez bunkovú, tkanivovú až po orgány, mohol názornejšie objasňovať komunikáciu neúronov v mozgu, ktoré komunikujú na dlhé vzdialenosti. „Aj potkany sa vedia tešiť, vidíme ich prejavy bolesti, vieme odmerať ich apatiu, resp. depresívne stavy.“ Z rôznych výskumov a zistení je pravdepodobné, že aj potkany majú svoj vnútorný svet, podobne ako ľudia. Najlepšie to dokumentovali prezentačné videá, ktoré zachytávajú aj komunikáciu potkanov vo vyšších – pre ľudské ucho nepočuteľných- frekvenčných zónach. Rovnako zaujímavé boli názorné ukážky testovania pamäte potkanov.

Hlbšie do témy priblíženia emočného správania zvierat, resp. povahy a vzniku duševných chorôb človeka následne načrela RNDr. Stanislava Vranková, PhD. z Centra experimentálnej medicíny SAV. Vysvetlila kategórie animálnych modelov psychiatrických ochorení (farmakologické, stresové, genetické). Dlšie sa aj vďaka otázkam hostí pristavila pri modeloch schizogrénie či depresie, ktoré môžu súvisieť aj s chronickým stresom. Zaujala však najmä možnosťami skúmania a hľadania látok na obnovenie neurónov v mozgu. Samozrejme, zaujímavá téma už v rámci prednášok. No ešte viac zaujala študentov pri reálnom živom testovaní správania potkana vo vyvýšenom bludisku alebo v otvorenom priestore. Rovnako ako ukážka výskumných prác v laboratóriu, napríklad pri extrahovaní proteínov.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV otvoril svoje dvere všetkým, ktorí prejavili záujem. Možno sa časom niekto z hostí Týždňa vedy a techniky presunie po štúdiu na ústav aj do výskumnej praxe. Či sa aj z toho budú tešiť potkany, s ktorými v ústave pracujú, nie je podstatné. Dôležité je, do akej miery sú pre výskum liečiv ľudí osožné... (spn)

Foto: Stano Ščepán

 

 

Príloha

Stanislava Vranková a Jakub Benko pripravujú vzorky na extrahovanie proteínov.
Príloha

Jakub Benko a jeho vysvetľovanie ako nás spája evolúcia.
Príloha

Neuróny v mozgu komunikujú na dlhé vzdialenosti.