Aktuality

Polovodiče, levitácia, atómový mikroskop

Vložil(a): S. Ščepán, 6.11.2019, videné 205-krát

Elektrotechnický ústav SAV je počas Týždňa vedy a techniky na rušné chodby a laboratóriá zvyknutý. Aspoň počas dní otvorených dverí. Tento raz padli na utorok. Medzi skupinami školákov chodiacimi sem a tam bolo možné vidieť aj riaditeľa tejto inštitúcie RNDr. Vladimíra Cambela, DrSc., ktorý v rýchlosti spokojne podotkol, že už mali raz pri takejto príležitosti aj vyše tristo návštevníkov. Tohtoročných zhruba dvesto školákov teda síce znamenalo pre prácu na viacerých pracoviskách špeciálny režim, no nič, čo by vedcov vyviedlo z miery.

„Aj tento rok prišli napríklad žiaci petržalskej Cirkevnej základnej školy Narnia a stredoškoláci z Gymnázia Jána Papánka z Vazovovej ulice,“ hovorí RNDr. Marianna Španková, PhD., vedecká tajomníčka ústavu, ktorá je už pravidelne organizátorom tejto akcie. Skúsenosť hneď vidno, lebo sa pri tom skláňa nad precízne vypracovaným harmonogramom pohybu skupín žiakov a ich sprievodcov z radov vedcov medzi rôznymi pracoviskami. Vysvetľuje, že záujem škôl je tradičný, no i tak ich ústav pozýva niekoľko týždňov vopred. Ak na niektorú školu z minulých rokov zabudnú, vraj sa zvykne aj sama prihlásiť.

Kým žiaci sa hneď ráno rozišli za atrakciami v laboratóriách, gymnazistov čakala prednáška Ing. Milana Ťapajnu, PhD., na tému Polovodiče pre energetiku. Študenti prvého ročníka gymnázia mali v jeho prednáške možnosť zoznámiť sa s výskumom polovodičov cez zrozumiteľnú problematiku energetiky. Zástupca riaditeľa upozornil, že štyridsať percent svetovej energie sa stále produkuje spaľovaním uhlia s ničivým dopadom na životné prostredie. Pripomenul, že do roku 2040 vzrastie – vďaka priemyselnému rastu v krajinách tretieho sveta – spotreba energie takmer o polovicu. Poukázal na nutnosť prejsť na obnoviteľné zdroje, ale zdôraznil najmä potrebu znížiť straty energie na ceste k spotrebiteľovi. Zaujal príklad: aby sme do procesora počítača dostali potrebných 60 Wattov, v elektrárni sa musí vyrobiť 220 Wattov. Rozdiel sú straty na ceste k procesoru. A vysvetlil, že so súčasnými technológiami, ktoré sú aj súčasťou výskumu Elektrotechnického ústavu, je možné podstatne znížiť tie straty tak, aby bolo treba vyrobiť „len“ 85 Wattov. V stručnosti objasnil, čo sú polovodiče, hovoril o vývoji polovodičových technológii na svojom ústave, i o význame nových materiálov pre túto oblasť.

„Pracoviská, ktoré sa pri tejto príležitosti pre verejnosť otvárajú, sa z roka na rok veľmi nemenia. Ale kolegovia na nich sa snažia inovovať, zmeniť to, čo prezentujú, vymyslieť niečo ešte atraktívnejšie,“ hovorí RNDr. Marianna Španková, PhD. „Treba tiež zvažovať, čo predviesť školákom a čo povedzme gymnazistom. Pri všetkých platí zásada – zjednodušovať a zaujať,“ dodáva. S tým, že tento prístup je už každému jasný. Mnohí z jej kolegov si vyskúšali, čo pri popularizácii zaberá na akciách ako je Víkend so SAV, či Noc výskumníkov.

Ako na týchto podujatiach, aj teraz pri dni otvorených dverí je osvedčenou atrakciou napríklad ukážka magnetickej levitácie, ktorú školákom z Narnie prezentoval Ing. Ľubomír Frolek, interaktívne ukážky funkcie a prípravy senzorov tlaku na báze MEMS (mikro elektro mechanický systém), ktoré predviedol Ing. Gabriel Vanko, PhD. No aj ukážky elektrických meraní polovodičových a supravodivých nanoštruktúr a súčiastok. Návštevníci mali možnosť pozrieť si zobrazenia povrchu materiálov atómovým silovým mikroskopom a ďalšie zaujímavé prezentácie.

(pod)

Foto: (sob)

 

 

Príloha

Levitácia vždy zaujme...
Príloha

Deň otvorených dverí na Elektrotechnickom ústave SAV.