Aktuality

Študentská osobnosť Slovenska 2019

Vložil(a): S. Ščepán, 5.11.2019, videné 484-krát

Študentská osobnosť Slovenska v akademickom roku 2018/2019 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (Študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov) Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

Táto súťaž pomáha zviditeľniť kvalitné vedecko-výskumné práce, inovatívne riešenia a odmeniť nadaných študentov z celého Slovenska z rôznych spoločensko-vedných odborov. Do projektu sa môže zapojiť každá Fakulta VŠ na Slovensku ako aj ktorékoľvek vedecko-výskumné pracovisko SAV. Projekt organizuje JCI-Slovensko (Junior Chamber International - Slovakia). Súťaž Študentská osobnosť Slovenska zahajuje 15. ročník pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Záštitu nad projektom prevzala prezidentka SR - Zuzana Čaputová.

Nominovaní musia spĺňať vekový limit od 18 do 35 rokov. Študentské osobnosti Slovenska akademického roku 2018/2019 sa vyhlásia na slávnostnom podujatí tretí decembrový týždeň 2019 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie budú posudzovať garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

V súťaži sú každoročne úspešní aj doktorandi SAV, uspieť môžu aj  diplomanti. Bližšie informácie nájdte na www.studentskaosobnost.sk. Uzávierka pre zasielanie prihlášok je 25.11. 2019. (lc)

 

Príloha

Víťazkou 14. ročníka sa stala Silvia Schmidtová, doktorandka z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV.