Aktuality

Veda názorne, priamo v laboratóriách

Vložil(a): S. Ščepán, 5.11.2019, videné 317-krát

Pondelok pre stredoškolákov, utorok pre žiakov základných škôl. Tak rozdelili vedci z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV akcie dňa otvorených dverí tohtoročného Týždňa vedy a techniky. Ten sa začal v pondelok 4. novembra. Mal by priniesť verejnosti zaujímajúcej sa o vedu a vedcov v rôznych vedeckých inštitúciách po celom Slovensku spolu zhruba 400 akcií.

Stredoškolákom z bratislavského Evanjelického lýcea a Spojenej školy sv. Uršule z Bratislavy priniesol možnosť pozrieť sa zblízka na prácu vedcov jedného z troch ústavov Centra biovied SAV. Konštatovanie, že Ústav biochémie a genetiky živočíchov sa zameriava „na výskum v biologických a poľnohospodárskych vedách zameraný na molekulárno-biologické, fyziologické, biochemické a genetické procesy prebiehajúce u živočíchov a mikroorganizmov“ je síce presné, no zrejme by stredoškolákom dobrú predstavu o ich výskumoch nedalo. Namiesto toho vedci pripravili niekoľko prednášok, návštev laboratórií a experimentov, ktoré to iste dokázali. Napríklad - keď Ing. Jana Jankovičová, PhD., vo svojej vstupnej prezentácii predstavila prácu svojich kolegov malým exkurzom do histórie. Boli to totiž práve vedci z tohto ústavu, ktorí sa podieľali na projekte Prepelica. V spolupráci s prvým slovenským kozmonautom Ing. Ivanom Bellom a jeho ruským a francúzskym kolegom, ktorí začiatkom roku 1999 viezli so sebou na obežnú dráhu aj 60 vajíčok japonských prepelíc. To aby sa zistilo, ako prežijú vyliahnuté kuriatka v bezváhovom stave a či by sa mohli stať súčasťou zabezpečenia prípadných dlhodobých letov...

Voľne na tému nadviazala jej kolegyňa z laboratória správania a welfaru hydiny oddelenia fyziológie a etológie Mgr. Zuzana Skalná s prednáškou Sliepky, viac ako len mäso a vajcia, ktorá stredoškolákov prekvapila viacerými charakteristikami týchto zvierat. Napríklad, že pravé oko majú zamerané na blízko, ľavé do diaľky. Že necítia sladkú chuť. Že zobák slúži okrem iného aj na orientáciu v magnetickom poli. I to, že dokážu rozlíšiť až 30 rôznych volaní. Osobitnú pozornosť venovala táto doktorandka téme, ktorej sa venujú viaceré výskumy ústavu – welfaru. Teda vytvorením podmienok, v ktorých je chované zviera chránené pred fyzickou či psychickou nepohodou. Zuzana Skalná vysvetlila tiež prednosti moderných systémov chovu kurčiat oproti tým, ktoré sa vo veľkochovoch používali do roku 2012.

Študenti sa priamo v laboratóriách ústavu dozvedeli aj o vokálnej komunikácii spevavcov, nazreli „do vnútra vajca“ prostredníctvom prednášky venujúcej sa životu v jeho vnútri. O téme Vznik nového jedinca sa dozvedeli viac v laboratóriu fyziológie reprodukcie, navštívili aj laboratórium biogenézy membrán (oddelenie biochémie membrán) a v laboratóriu bunkového cyklu mali možnosť vyskúšať si izoláciu DNA z jahôd.

(pod)

Foto: (sob)

 

Príloha

Deň otvorených dverí na Ústave biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV.
Príloha

Záujem bol spontánny...
Príloha

Týždeň vedy a techniky sa začal aj v SAV.