Aktuality

Milan Tyšler v SAVinci o diagnostike a liečbe srdcových arytmií

Vložil(a): A. Nozdrovická, 31.10.2019, videné 404-krát

Hoci „srdce je len sval“, od jeho výkonu závisí náš život. A pretože je to „len“ sval, nevyhne sa poškodeniam či poruchám. Arytmia je jednou nich. O diagnostike a liečbe srdcových arytmií a najmä o tom, ako pri nich môžu pomôcť nové technológie, hovoril v stredu vo vedeckej kaviarni SAVinci v kongresovej sále Westend Plazza na bratislavskej Patrónke doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., vedúci oddelenia biomeraní Ústavu merania SAV.

Počúvajúc, ako sa lekári k poškodenému srdcu dostávajú, ako vedci skúmajú možnosti neinvazívnej diagnostiky, ako spoločne skúšajú pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné veci, nechtiac intenzívnejšie cítite svoje srdce a (možno) sa vám zvýši tep. A ten je pre sledovanie arytmie dosť dôležitý. Jeho nepravidelnosť môže byť príznakom arytmie. Milan Tyšler však upozorňuje: „Arytmie môže mať každý z nás a ani ich nemusí pociťovať, problém je, ak začnú byť časté a vedú k zhoršovaniu pumpovacej činnosti srdca.“

Pri komorových arytmiách, o diagnostike ktorých M. Tyšler rozprával, dochádza k extrasystolám (predčasným systolám) komôr a pri ich neliečení môže dôjsť až k zlyhávaniu srdca alebo k fibrilácii komôr, čo je ich rýchle a nekoordinované sťahovanie. Inými slovami – nie zdravý stav . Príčin extrasystol môže byť viacero – od stresu, liekov, ischémie až po poruchy iónových kanálov na bunkových membránach.  Ak farmakologická liečba nezaberá, tento stav si vyžaduje operačné riešenie - zavedenie katétra a abláciu, teda umŕtvenie tkaniva, v ktorom arytmia vzniká. „Veľmi dôležité je určiť, kam treba katéter zaviesť,“ prichádza M. Tyšler k motivácii svojho výskumu. V ňom sa zaoberá neinvazívnou lokalizáciou miesta vzniku komorových arytmií, pri čom sa využíva mnohozvodové meranie EKG. Laicky povedané – M. Tyšler sa so svojím tímom snaží navrhnutou metódou lokalizovať ložisko, miesto zdroja arytmie v srdci, ešte pred samotným operačným zákrokom bez invazívneho zásahu do tela pacienta. Metóda si vyžaduje povrchové EKG mapovanie, informácie o geometrii srdca a hrudníka získané z CT (počítačová tomografia) alebo MR (magnetická rezonancia) vyšetrenia a počítačové modelovanie elektrického poľa srdca a jeho zdroja,“ objasňuje vedec. Výsledkom je nájdenie dipólového zdroja, ktorý generuje rovnakú EKG mapu, akú u pacienta pôvodne namerali. Metóda bola doteraz overovaná na skupine niekoľko desiatok pacientov v Prahe a v Bratislave. Výsledky ukazujú, že chyba lokalizácie zdroja arytmie je spravidla menšia ako 20 mm, no výskum nie je ešte ukončený a snahou výskumného tímu je, aby sa táto metóda ďalej vylepšovala.

Milan Tyšler je pri vedeckom pokroku optimista, ale čo tak chorobám srdca radšej predchádzať?

Andrea Nozdrovická

Foto: Matej Fabiánek

Príloha

Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., vedúci oddelenia biomeraní Ústavu merania SAV vo vedeckej kaviarni SAVinci
Príloha

Milan Tyšler upozorňuje: „Arytmie môže mať každý z nás."
Príloha

Súčasťou SAVinci boli pred prednáškou merania tlaku, BMI a diagnostika stresu.