Aktuality

Vedecké fórum o projektoch s Tureckom

Vložil(a): S. Ščepán, 8.10.2019, videné 2996-krát

 

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa v dňoch 7. a 8. októbra 2019 koná v poradí už ôsme spoločné vedecké fórum SAV – TUBITAK. Za prítomnosti veľvyslankyne Turecka v Slovenskej republike – excelencie Hatice Aslıgül Üğdülovej ho otvoril predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Tureckú vedeckú delegáciu priviedol na stretnutie na pôde SAV Dr. Orkuna Hasekioglu, jedna z prominentných osobností vedy v Turecku a viceprezident TUBITAK. Vyjadril radosť z rozvíjajúcej sa spolupráce medzi SAV a TUBITAK, najmä v kontexte výziev súčasnej doby. „Máme pred sebou náročné ciele. Naše priority smerujú k vedeckému rozvoju a k užšej spolupráci s partnermi v mene vzájomnej inšpirácie a hľadania porozumenia namiesto konfliktov. Verím v spomínané porozumenie aj v benefity spolupráce pri riešení globálnych aj lokálnych problémov súčasnosti.“ Zvýraznil aj úlohu privátneho sektora v oblasti vedy a výskumu z hľadiska investovania do vedy, resp. potrieb ekonomického aj technologického rozvoja krajiny.

Veľvyslankyňa Turecka v Slovenskej republike Hatice Aslıgül Üğdülová ubezpečila účastníkov fóra, že turecká vláda výrazne podporuje rozvoj vedy v krajine, čo podložila viacerými konkrétnymi údajmi, vrátane investícií do vedy a výskumu. Vyslovila presvedčenie o vzájomnej prospešnosti užšej spolupráce s našimi vedcami už v reálne rozbehnutých aj plánovaných projektoch.

V krátkych prezentáciách Dr. Orkun Hasekioglu predstavil TUBITAK ako vyspelú vedeckú inštitúciu s dvoma desiatkami inštitútov a 4200 vedcami a prof. Pavol Šajgalík zasa SAV, jej históriu, súčasnosť, úspechy aj víziu. Hoci je slovenská akadémia počtom vedeckých pracovníkov takmer o polovicu menšia a z hľadiska financovania viacnásobne „chudobnejšia“, potenciál vedeckej spolupráce oboch strán je vo viacerých oblastiach veľký. Vrátane polymérov, chemických projektov, nanotechnológii a nových materiálov aj v oblasti biomedicíny a spoločenských vied.

Súčasťou fóra bolo aj odovzdanie Medaily SAV za podporu vedy Dr. Orkunovi Hasekioglu, ktorého v laudáciu bližšie predstavil prof. Karol Marhold. Osobitne vyzdvihol jeho prínos pri budovaní mostov medzi vedou a priemyslom, teda vo sfére, v ktorej sa SAV nedarí napĺňať všetky ambície. Okrem iného možno aj preto, že viaceré veľké priemyselné spoločnosti na Slovensku sú v rukách zahraničného kapitálu, ktorý podporuje svoj domáci výskum. Fórum SAV – TUBITAK pokračovalo vedeckými workshopmi a v utorok 8. októbra návštevou tureckej delegácie na vybraných ústavoch SAV.

Stano Ščepán

Foto: Marcel Matiašovič

 

 

Príloha

Spoločná fotografia účastníkov fóra.
Príloha

Medaila SAV za podporu vedy v rukách Dr. Orkuna Hasekioglu.
Príloha

Príhovor veľvyslankne Turecka v SR Hatice Aslıgül Üğdülovej.