Aktuality

V bratislavskej Eurovei sa začal Vedecký veľtrh

Vložil(a): A. Nozdrovická, 13.9.2019, videné 455-krát

 

Dnes, piatok 13. septembra, sa na námestí NC Eurovea v Bratislave otvorili brány 4. ročníka Vedeckého veľtrhu. O zaujímavý a zábavný program sa aj tohto roku postará viac ako 40 vystavovateľov, vrátane stánkov SAV. Vedecký veľtrh v Bratislave organizuje nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a STU v Bratislave. Medzi patrónmi veľtrhu je aj predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Vedecký veľtrh je celodenným zábavným programom, v rámci ktorého sa rôzne oblasti vedy a výskumu prezentujú zaujímavou a interaktívnou formou. Určený je najmä pre deti a mládež školského veku (6 až18 rokov), no zaujímavý je aj pre pedagógov, rodičov a širokú verejnosť.

„V tomto roku si pripomíname 150 rokov od chvíle, kedy ruský chemik Mendelejev nebol spokojný s tým, že je neporiadok medzi chemickými prvkami a tak ich usporiadal do známej tabuľky, ktorá vie občas potrápiť žiakov na školách. Týmto položil základy modernej chémie a ja som nesmierne rád, že nielen žiaci, učitelia, ale aj široká verejnosť sa dnes na tomto podujatí môžu priblížiť k vede a k objavovaniu,“ povedal na slávnostnom otvorení Martin Venhart, člen predsedníctva SAV.

Cieľom podujatia je povzbudenie záujmu slovenskej mládeže o význam vedy v každodennom živote a prípadnú budúcu kariéru vo vedeckých odboroch.

Medzi vystavovateľmi sú vysoké a stredné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie, ale aj subjekty komerčnej sféry, ktoré sa vo svojich stánkoch pokúsia ukázať, že veda je všade okolo nás, a že je potrebná v každodennom živote.

Svoje zastúpenie má aj Slovenská akadémia vied. Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV (ÚKE SAV) pripravili bohatý program pod názvom Krajina očami mladého výskumníka. Cieľom tohoročnej expozície je formou súťaží, kvízov, hier, názorných ukážok priblížiť žiakom všetkých vekových kategórií, ako aj odbornej a laickej verejnosti, aká je živá a neživá príroda Slovenska krásna a ako sa dá nielen využívať pre potreby človeka a ľudskej spoločnosti, ale ako sa dá chrániť a zveľaďovať. „Výchovným aspektom expozície je naučiť účastníkov podujatia, ako si vážiť prírodu, ako k nej pristupovať zodpovedne. Pozorovaním pod mikroskopom naučiť ich vnímať jedinečnosť živých a neživých zložiek prírody. Súťažami a názornými ukážkami ich motivovať k hľadaniu správnych riešení pri ochrane prírody a krajiny Slovenska,“ opisuje expozíciu jedného z ústavov RNDr. Milena Moyzeová, PhD., z ÚKE SAV. (huc, mm)

Foto: ÚKE SAV a archív organizátorov

Príloha

Expozícia Ústavu krajinnej ekológie
Príloha

Slávnostné otvorenie Vedeckého veľtrhu
Príloha

Deti sa zapájajú do súťaží a vedomostných kvízov.
Príloha

Veľtrh je určený hlavne deťom.