Aktuality

Zomrel doc. MUDr. Ivan Ruttkay-Nedecký, DrSc.

Vložil(a): A. Nozdrovická, 3.9.2019, videné 482-krát

Vo veku 92 rokov odišiel na večný odpočinok 27. augusta doc. MUDr. Ivan Ruttkay-Nedecký, DrSc., dlhoročný pracovník Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. 

Jeho pôsobenie v SAV sa začalo nástupom do Laboratória klinickej fyziológie vyššej nervovej činnosti založeného akademikom L. Dérerom v roku 1954. Od tohto obdobia sa v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV (dnes súčasť Centra experimentálnej medicíny SAV) zameriaval na oblasť nervovej regulácie obehového systému a oblasť elektrických prejavov činnosti srdca. Jeho zásluhou bol na Slovensku už v 60. rokoch založený interdisciplinárny výskum elektrického poľa srdca. Doc. I. Ruttkay-Nedecký poukázal na výhody nových metód v tejto oblasti a propagoval u nás ich klinické využitie.

Za svoju dlhodobú vedeckú a vedecko-organizačnú činnosť získal mnohé ocenenia.

Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 3. septembra o 10.15 h v bratislavskom krematóriu. (r)

Príloha

Doc. MUDr. Ivan Ruttkay-Nedecký, DrSc.