Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Cieľom podpísanej dohody je tvorba špičkovej vedy, konkurencieschopnej vo svetovom meradle.

SAV spája sily s najsilnejšími univerzitami

25. 6. 2019 | zhliadnuté 913-krát

Tri najvýznamnejšie slovenské vedecké inštitúcie budú spolupracovať s cieľom tvoriť špičkovú vedu, konkurencieschopnú vo svetovom meradle. Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a Slovenská akadémia vied (SAV) dnes podpísali memorandum o spolupráci v oblasti vedy na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.

Dve najsilnejšie univerzity a akadémia vied vytvoria vedecký klaster s cieľom zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispieť k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti. Poslaním vedeckého klastra bude najmä pozdvihnúť národný a medzinárodný profil inštitúcií a získať mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov, ako aj investície. Svoje aktivity budú koordinovať, aby spolu tvorili špičkovú vedu porovnateľnú so svetom a aby podporili spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt a prosperitu krajiny.

„Podpis tohto memoranda je vyústením niekoľkomesačných snáh našich troch inštitúcií a zmyslom je, aby sme sa z konkurentov stali spojencami. Chceme, aby slovenská veda bola konkurencieschopnejšia než doposiaľ a tomu má slúžiť to, že tri najsilnejšie vedecké inštitúcie v tejto republike sa spájajú, aby si vzájomne pomáhali,“ povedal rektor Univerzity Komenského Marek Števček. Zároveň dodal, že sa chcú spoločne vyjadrovať k celospoločenským otázkam, aby ich hlas znel intenzívnejšie, jasnejšie a zreteľnejšie.

Rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar uviedol: „Potrebujeme vybudovať silnú výskumnú infraštruktúru, a preto dnes podpisujeme memorandum o spolupráci. Chceme vyslať nielen dovnútra našich organizácií, ale i do sveta silný signál, že ako tri najsilnejšie vedeckovýskumné inštitúcie na Slovensku chceme na medzinárodnom poli postupovať spoločne.“

Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka sa začína nová spolupráca medzi univerzitami a Slovenskou akadémiou vied. „Táto spolupráca má nesmierny význam aj preto, že Slovensko sa trápi a borí s odlivom študentov do zahraničia či blízkosťou Brna, ktoré nám ´kradne´ vedeckých pracovníkov. Pevne verím, že toto memorandum nastaví bariéru týmto dvom procesom. Taktiež je veľmi rozumné, aby vybudované špičkové vedecké pracoviská mali spoločné zastrešenie a aby prechod ľudí medzi inštitúciami, ktorí sa chcú spolupodieľať na prebiehajúcich výskumoch, bol bezproblémový.“

Väčšina vedy na Slovensku je tvorená prevažne pracovníkmi SAV, UK a STU. Ich vedci vyprodukujú viac ako 55 % všetkých vedeckých publikácií evidovaných v databáze Web of Science spomedzi všetkých inštitúcií zo Slovenska. V prípade karentovaných publikácií je to až 70 % celkovej slovenskej produkcie. (lm)

Foto: UK Bratislava