Aktuality

Bezpečnosť výrobkov pre spotrebiteľov je na prvom mieste

Vložil(a): S. Ščepán, 22.5.2019, videné 272-krát

Lieky, čistiace prostriedky, prípravky na ošetrenie rastlín, zložky kozmetických výrobkov a mnohé iné cudzorodé látky, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života, môžu byť nebezpečné. Ide najmä o syntetické chemické látky a prípravky prírodného, alebo syntetického pôvodu. Tieto látky by nám mohli ublížiť, mohli by mať vplyv na rozvoj rakoviny, metabolických ochorení, alebo môžu ovplyvňovať plodnosť, či zdravie nenarodených i narodených detí. Vedci zo Slovenskej akadémie vied týmto možnostiam zabraňujú a zložky výrobkov pred ich uvedením na trh testujú.

„Na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV sme otvorili nové Laboratóriá aplikovaného výskumu. Schválila ich Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako testovacie pracovisko a zároveň im udelila osvedčenie o súlade so Správnou laboratórnou praxou (SLP) na toxikologické štúdie a štúdie bezpečnosti,“ povedal Dr. Michal Dubovický, riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV.

Jedno špecializované laboratórium je v Bratislave na Oddelení bunkovej farmakológie a vývinovej toxikológie. To ďalšie funguje na Oddelení toxikológie a chovu laboratórnych zvierat na detašovanom pracovisku na Dobrej Vode, pričom ide o unikátne pracovisko svojho druhu na Slovensku.

„Ako jediné produkuje laboratórne zvieratá pre experimentálne účely nielen pre slovenský trh a disponuje všetkými potrebnými povoleniami od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Na Dobrej vode robíme predklinický výskum nových potenciálnych liečiv,  preparátov a zdravotníckych prostriedkov. Spolupracujeme pri tom s farmaceutickým priemyslom, firmami vyrábajúcimi diagnostické kity, ale aj s akademickým a vysokoškolským sektorom doma i v zahraničí,“ povedal Michal Dubovický.

Fungovanie týchto dvoch špecializovaných laboratórií na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV zabezpečuje, aby sa látky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť naše zdravie, nedostali do lekární vo forme liekov a zdravotníckych prostriedkov. Nemenej dôležité je prísne kontrolovať látky, ktoré by sa dostali na pulty predajní ako súčasť našich obľúbených nápojov, jedál, kozmetiky či postrekov.

Monika Hucáková

 

Príloha

Ilustračné foto molekuly.