Aktuality

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku L. Miko rokoval s predstaviteľmi SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 21.5.2019, videné 588-krát

Ako môže pomôcť Európska komisia (EK) Slovenskej akadémii vied napríklad pri prideľovaní grantov či projektov v rámci Európskej únie. Aj tom dnes hovoril vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a podpredsedami SAV Dušanom Gálikom a Petrom Samuelym.

Návšteva bola pre SAV dôležitá aj preto, že EK už začína s prípravou nového rámcového programu Horizont Európa, ktorý nahradí súčasný Horizont 2020. SAV spolu s akadémiami okolitých krajín pripravili pozičný dokument k novému programu, ktorý analyzuje príčiny neúspechu novších členských krajín. Jednou z ciest pre SAV je spolupráca s krajinami, ktoré sú v európskych projektoch úspešné, ako sú napr. Nórsko a Grécko. Podľa predsedu SAV našich vedcov odrádza aj nízka úspešnosť projektov, s čím súhlasil aj L. Miko.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku načrtol viacero riešení, ktoré by mohli pri získavaní projektov pomôcť. Jedným z nich je aj mať zástupcu SAV v Bruseli. Pre slovenských vedcov môže byť výzvou aj odchod Veľkej Británie z EÚ, čím sa uvoľní priestor pre nových partnerov v tradičných konzorciách, úspešných v projektoch.

Ladislav Miko, sám pochádzajúci z prostredia akadémie, prisľúbil SAV aj ďalšiu pomoc pri rokovaniach. (an)

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Stretnutie predstaviteľov SAV s vedúcim Zastúpenia EK na Slovensku
Príloha

Ladislav Miko načrtol viacero riešení, ktoré by mohli pri získavaní projektov pomôcť.