Aktuality

Srbský veľvyslanec Momčil Babić na návšteve v SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 20.5.2019, videné 437-krát

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík dnes prijal veľvyslanca Srbskej republiky Momčila Babića. Témou stretnutia boli hlavne aktuálne otázky spolupráce v oblasti vedy a technológií a jej ďalšie prehĺbenie. Na stretnutí bol prítomný aj podpredseda SAV pre zahraničné styky PhDr. Dušan Gálik, CSc.

Predseda SAV hosťovi predstavil činnosť akadémie, jej krátku históriu najmä od roku 1993, ako aj súčasné dianie súvisiace s transformáciou SAV. Za jeden z najväčších problémov prof. Pavol Šajgalík označil nedostatok mladých vedcov.

Vedecká spolupráca medzi SAV a Srbskou akadémiou vied a umení (SASA) existuje medzi oboma krajinami už od roku 2001 a je zameraná hlavne na spoločné projekty, výmenu skúseností a vedeckých informácií či publikácií.

V súčasnosti SAV a SASA spolupracujú na 20 spoločných projektoch a ako povedal Momčil Babić, v záujme oboch inštitúcií je tento počet zvyšovať, pretože „vzájomná spolupráca medzi malými krajinami je prospešnejšia ako s veľkými". (an)

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Nad srbskými publikáciami o Slovensku
Príloha

Zľava D. Gálik, podpredseda SAV, M. Babić, srbský veľvyslanec a predseda SAV P. Šajgalík