Aktuality

Mladí vedci cestovali za žiakmi po celom Slovensku

Vložil(a): A. Nozdrovická, 17.5.2019, videné 417-krát

Slovenská akadémia vied úspešne ukončila pre tento školský rok projekt Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska. Už druhý rok cestovali mladí vedci do všetkých regiónov krajiny, aby žiakom oživili vyučovanie, ale najmä, priblížili vedu a prácu vedcov. V tomto školskom roku odučili mladí vedci a vedkyne takmer 50 hodín na základných a stredných školách.

Poslednú roadshow v tomto školskom roku nasmerovali vedci z akadémie vied do Púchova, Považskej Bystrice a Bytče.

„Ja som prednášal o československom odboji počas druhej svetovej vojny v zahraničí. Vysvetľoval som, prečo príslušníci československej armády odišli do zahraničia a čo vlastne chcel československý odboj dosiahnuť. Vyučovaciu hodinu som uzavrel konštatovaním, aký osud čakal československých vojakov, ktorí bojovali na západe po februári 1948 a čo sa dialo po nástupe komunistickej diktatúry,” povedal Martin Posch z Historického ústavu SAV.

Konšpiračné teórie, hoaxy a najmä mediálna gramotnosť, ktorá s tým úzko súvisí – týmto témam sa vo svojom výskume venuje Kristína Blažeková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Žiakom zdôrazňovala, že vždy musia kriticky vyhodnocovať zdroj informácií.

„Hovorila som im o pozitívach internetu, ale najmä o negatívach, s ktorými je možné stretnúť sa v online prostredí, konkrétne o fake news, hoaxoch, konšpiráciách, extrémizme a hate speech. Predstavila som im niektoré z najnovších výskumov v tejto oblasti, ktoré mapujú mediálne správanie ich vekovej kategórie a zaoberajú sa tým, akým spôsobom sa fake news v online prostredí šíria,” povedala mladá psychologička.

Na hodinách biológie sa žiaci dozvedeli viac o procesoch reprodukcie v poľnohospodárstve. S témou prišla Denisa Lipcseyová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV.

„Žiakom som priblížila fyziológiu reprodukcie u zvierat, tvorbu a morfológiu pohlavných buniek, niektoré experimentálne postupy a biochemické laboratórne metódy. Uvedenie do tajov výskumu zameraného na identifikáciu proteínov  na povrchu spermie a vajíčka sme začali hrou, energizérom s názvom Nájdi svojho partnera, v ktorej si študenti na základe správneho spárovania slov vybraných zo slovenských frazeologizmov mohli vyskúšať, že pre vytvorenie dvojice je potrebné spĺňať viacero špecifických podmienok. Následne si tak mohli ľahšie prestaviť, ako dochádza k proteínovým interakciám na molekulárnej úrovni,“ povedala Denisa Lipcseyová.

Projekt Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska má ambíciu pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku, obohatený o prednášky, ktoré budú v regiónoch určené aj pre širokú verejnosť.

Monika Hucáková

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Na poslednej tohtoročnej Roadshow
Príloha

Hodiny s mladými vedcami sú predsa len vždy iné.
Príloha

...jedna z najaktuálnejších tém dneška