Aktuality

Vedec roka 2018 je V. Zeleňák, mladý vedecký pracovník je M. Baláž zo SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 13.5.2019, videné 854-krát

V  Zrkadlovej sieni v bratislavskom Primaciálnom paláci dnes vyhlásili laureátov ocenenia Vedec roka 2018. Za Vedca roka vyhlásili doc. RNDr. Vladimíra Zeleňáka, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Titul Mladý vedecký pracovník si odniesol RNDr. Matej Baláž, PhD., z Ústavu geotechniky SAV.  V kategórii Inovátor roka ocenili prof. Ing. Jána Piteľa, PhD., z Fakuty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Technológom roka 2018 sa stal Ing. Jozef Zohn zo spoločnosti ASKOZVAR Košice a s ocenením Osobnosť medzinárodnej spolupráce odchádzal prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity Bratislava.

Podujatie, ktorého cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedy a techniky, už po 22. raz organizovali Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. Záštitu nad ním opäť prevzal prezident SR Andrej Kiska a ministerka školstva Martina Lubyová.

„Mali sme 50 veľmi kvalitných nominácií, čiže bolo z čoho vyberať,“ uviedla predsedníčka hodnotiacej komisie Ing. Mária Omastová, DrSc., členka Predsedníctva SAV. Ocenila prácu všetkých vedcov a zdôraznila, že táto cena je aj impulzom pre mladých ľudí. „Je dôležité vážiť si prácu vedcov, aby sme dávali príklad mladej generácii. Ocenenie vždy upozorní na vedca či disciplínu, dôležitý výskum.“

Príjemným oživením slávnostného programu bol krátky pozdrav Inovátora roka 2018 Jána Piteľa v rodnom rusínskom jazyku.

Vedcovi roka 2018 Vladimírovi Zeleňákovi cenu odovzdal predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák a získal ju za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov.

Matej Baláž, Mladý vedecký pracovník roka, si odniesol ocenenie za významný inovačný prínos a početné publikácie vo vednej oblasti mechanochémia v roku 2018. Počas doktorandského štúdia sa venoval mechanochemickému spracovaniu odpadu na báze vaječnej škrupinky, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie prírodné odpady. Cenu mu odovzdal predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Ján Piteľ, Inovátor roka 2018, dostal ocenenie za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi.

Jozef Zohn, Technológ roka 2018, si odnášal túto cenu za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku.

Osobnosť medzinárodnej spolupráce 2018 Otokar Grošek si ocenenie zaslúžil za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy v NATO, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Ministerku školstva, vedy, výskumu a športu zastupoval Andrej Rusnák, vedúci sekcie vedy a techniky, k vedcom a prítomným sa prihovoril aj vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál. Podujatie spríjemnili hudobnými vstupmi študenti Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka v Bratislave.

Andrea Nozdrovická

Foto: Tomáš Benedikovič

 

Príloha

Ocenení vedci roka 2018
Príloha

Vedec roka 2018 Vladimír Zeleňák
Príloha

Predseda SAV Pavol Šajgalík odovzdáva cenu Mladý vedecký pracovník Matejovi Balážovi z Ústavu geotechniky SAV.
Príloha

Cena vždy upozorní na vedca či disciplínu, dôležitý výskum.
Príloha

Slávnostné odovzdávanie cien