Aktuality

Výskum ku Deň matiek: V akých rodinných konšteláciách žijú na Slovensku matky

Vložil(a): A. Nozdrovická, 10.5.2019, videné 504-krát

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV uskutočnil reprezentatívny prieskum v rámci realizácie výskumného projektu VEGA Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie. Údaje o slovenskej populácií zbieral na vzorke 1010 respondentov – rodičov detí vo veku 3 až 12 rokov. Prieskum uskutočnila agentúra Focus v čase od  31. októbra do 18. novembra 2018. Z analýzy získaných údajov vyplývajú nasledujúce skutočnosti, ktoré ponúkajú náhľad do súčasného stavu rodičovstva/materstva a ktoré predznačujú budúce trendy.

Zo získaných údajov vyplýva, že ženy, ktoré vychovávajú deti vo veku 3 až 12 rokov, žijú síce v prevažnej miere v spoločnej domácnosti s manželom (71 %) a 5 % žien vychováva dieťa samostatne (single), ale zvyšok je v niektorej z foriem „alternatívneho rodičovstva“. Takmer 20 % žije v heterosexuálnej kohabitácii, 2 % žijú s mužom/otcom – ale v oddelených domácnostiach a 2,3 % žije so ženou (partnerstvo osôb rovnakého pohlavia) prevažne v spoločnej domácnosti.

Východiskovým súborom výskumu boli všetky domácnosti na Slovensku, kde vyrastá aspoň jedno dieťa vo veku od 3 do 12 rokov. To je odhadom podľa agentúry Focus 190 000. Ak by sme percentuálne podiely previedli na absolútne čísla, potom máme na Slovensku:

- viac ako 4 000 domácností, v ktorých dieťa vychovávajú dve ženy;

- okolo 4 000 oddelených domácností rodičov (resp. ženy a muža) s dieťaťom (toto nie sú rozvedení rodičia daného dieťaťa);

- a okolo 40 000 spoločných domácností matky a otca, kde rodičia nie sú zosobášení. (huc)

Príloha

Graf: V akých rodinných konšteláciách žijú na Slovensku matky troj- až 12-ročných detí