Aktuality

Nájdi v sebe vedca: Pokusy doslova na vlastnej koži

Vložil(a): A. Nozdrovická, 9.5.2019, videné 461-krát

Začiatkom apríla sa pod taktovkou občianskeho združenia All4Science konala populárno-náučná akcia Nájdi v sebe vedca zameraná na školákov piateho až ôsmeho ročníka zo ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 z Bratislavy. Žiaci ôsmeho ročníka navštívili Chemický ústav SAV, ktorý sa do tohto projektu zapája každoročne, a Ústav anorganickej chémie SAV, ktorý žiakov na svoje pôde privítal prvýkrát. Na záver akcie odchádzali žiaci nadšení z experimentov aj rôznych zaujímavých informácií.

Cieľom akcie bolo poukázať na vedu a vedcov z pohľadu súčasnosti, k čomu poslúžila úvodná prednáška prezentovaná interaktívnou formou. Žiaci dostali otázku, ako vyzerá všedný deň vedca. Odpovede boli naozaj variabilné a prednášatelia sa so žiakmi nakoniec hravou formou prepracovali k objasneniu, čo vedec na ústave naozaj robí. Ich záujem počas vysvetľovania stúpol natoľko, že prednášateľov nakoniec zahrnuli všemožnými otázkami z bežného života, napríklad či je mikrovlnka naozaj škodlivá, či máme radšej používať prírodné šampóny alebo prečo stromy rastú.

S jasnou predstavou sa po chvíli ôsmaci odobrali do laboratórií Ústavu anorganickej chémie, kde sa dozvedeli zopár zaujímavých faktov o horení kovov spolu s názornými ukážkami. Ženská časť publika rozmýšľala praktickejšie a ich nechty sa o chvíľu leskli práškovým hliníkom. Potom, ako sa ich oči rozblčali príliš hravými ohníkmi a predstavami o výbuchoch, sa všetci prišli schladiť k experimentom s tekutým dusíkom. Žiaci si mohli beztrestne rozbiť kus vyradeného zamrznutého chemického plášťa alebo starej chemickej hadice. Poučili ich tiež o osmotickom zákone a o zákone energie chemickej väzby. Najzaujímavejší bol pre nich tzv. Leidenfrostov efekt, ktorý si tí, ktorí sa nebáli, mohli vyskúšať na vlastnej koži. Všetko sa, samozrejme, odohrávalo pod dohľadom zodpovedného pracovníka. A keď už dusíka mali dosť, pozreli sa na záver na farebné spektrum vydávaného pripravenými roztokmi. Fascinujúca paleta farieb bola dosiahnutá absorpciou a premenou ultrafialového svetla na viditeľné žiarenie cez rôzne koncentrácie rodamínových farbív v anorganických emulziách montmorillonitu, ktoré prirovnávali k farbám dúhy.

Na Chemickom ústave SAV si žiaci vyskúšali overovanie pravdivosti chemických reakcií pomocou odvodzovania jednotlivého prípadu zo všeobecných poznatkov a otestovali chemický pokus výroby slonej zubnej pasty. Následne si overili opačný postup, stanovenie všeobecných téz na základe preskúmania jednotlivého prípadu. Vlastnými rukami skúmali jeden druh nenewtonovskej kvapaliny, naučili sa, ako ju vyrobiť a pokúsili sa pochopiť neobvyklé fyzikálne vlastnosti tejto kvapaliny na molekulárnej úrovni. Potom, ako si poumývali zašpinené ruky, si vyskúšali nanesenie vzorky do dráhy na elektroforézu, dozvedeli sa o testovaní látok ako možných zložiek vakcín a pozorovali detekciu infekcie v tkanive použitím fluorescenčnej mikroskopie. Nakoniec si vyskúšali očkovanie kvasiniek na tuhé pôdy, kde si kreatívne nakreslili pomocou mikrobiologickej kľučky v Petriho miskách rôzne obrázky.

Na záver akcie sa celá trieda odfotila spolu s pompéznym vyliatím zvyškov tekutého dusíka pred budovou ústavu. Rozveselení žiaci sa s triednym dozorom vybrali do ríše fastfoodov a v nás zostala nádej, že informácie, ktoré sa v týchto dňoch dozvedeli, budú jedného dňa pre nich užitočné a že aspoň v niektorých z nich sme vzbudili záujem o vedu a vedecké bádanie.

Viliam Pavlík, ÚACH SAV, Lucia Paulovičová, CHÚ SAV

Foto: (ms)

Príloha

Foto na záver...
Príloha

..kde nemohol chýbať tekutý dusík.