Aktuality

Možnosti a realita „smart“ regiónov

Vložil(a): S. Ščepán, 8.5.2019, videné 313-krát

Vo vydavateľstve Wolters Kluwer ČR, a. s., v Prahe vyšla nová monografia (dvoch z trojice autorov z Ekonomického ústavu SAV) – Smart regióny v Slovenskej republike – možnosti a realita. Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., prof. Ing. Peter Staněk, CSc., a prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. sa v nej zameriavajú na súčasnú realitu slovenských regiónov a ich potenciál vo vzťahu k smart koncepciám.

Postupná premena miest a regiónov na „smart“ mestá a regióny, ako aj efektívne využívanie „smart“ riešení, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov je totiž moderným súčasným trendom vo vyspelých krajinách. Môže však implementácia koncepcie „rozumných“ miest a regiónov prispieť k celkovej zmene obrazu slovenskej ekonomiky? Môže viesť k odstráneniu medziregionálnych nerovností v ekonomike a v spoločnosti? Autori sa touto problematikou zaoberajú v hlavných kapitolách monografie. Najskôr precízne definujú potenciál regiónov vo vzťahu k smart koncepciám a následne upriamujú pozornosť na kvalitatívne zmeny infraštruktúry regiónu – na zásadné rozvojové impulzy budúcnosti. V tretej kapitole sa navyše zaoberajú aj generovaním podmienok bezpečnosti infraštruktúry v mestách a v regiónoch v kontexte bezpečnosti Slovenskej republiky.

Publikácia je určená pre čitateľov, ktorých zaujíma využívanie najnovších technológií, ekonomických, sociálnych a technických inovácií. Jej ambíciou je priblížiť trendy a možnosti, pričom však ani najlepšia „smart“ koncepcia nie je zázračným prútikom na riešenie všetkých problémov našich regiónov. (spn)

 

 

Príloha

Kniha titulka.jpg