Aktuality

Ďalšie podujatie v rámci Green Week2019

Vložil(a): A. Nozdrovická, 30.4.2019, videné 383-krát

 

V utorok 29. apríla v rámci Európskej iniciatívy Green Week2019 sa uskutočnilo podujatie s názvom Význam vegetácie pri zvyšovaní kvality ovzdušia a životného prostredia veľkých miest. Organizátorom podujatia bol Ústav krajinnej ekológie SAV so sídlom v Bratislave. Podujatie sa konalo v materskej škôlke na Macharovej ulici 1.

Do akcie sa zapojilo okolo 40 detí predškolského veku. Súťažili v tvorbe projektov s environmentálnou tematikou. Cieľom podujatia bolo cez príklady a hravou formou učiť deti zodpovednosť za stav svojho životného prostredia. Deti tvorili obrázky s využitím rôznych techník – kreslenie, vystrihovanie, lepenie. Pomocou obrázkov zachytili pozitíva aj negatíva, ktoré život vo veľkých mestách prináša. Každé dieťa odprezentovalo svoj projekt pred ostatnými a formou prerozprávania „príbehov o meste“ rozprávali, čo sa stane, keď „človek znečisťuje vodu a ovzdušie, zabíja zvieratká, ukladá v prírode odpad, zakladá oheň, rúbe stromy, stavia vysoké komíny, ktoré dymia, a ľudia nemôžu dýchať“. Na druhej strane však vyjadrili aj svoje predstavy o „zázračnej krajine", v ktorej „nebude znečistenie, ale všetko bude zelené a všade budú rozkvitnuté stromy a kvety, na kvietkoch budú včielky, ktoré dávajú medík, ozývať sa bude vtačí spev, slniečko bude svietiť, zvieratká budú šťastné a ľudia sa budú usmievať".

Podujatie ukončilo vyhodnotenie projektov a ocenenie všetkých účastníkov. Je dôležité, aby si deti už v ranom veku osvojovali ekologické myslenie a správanie sa v krajine a mestách. Podobné podujatia môžu k tomu veľkou mierou prispieť.  

Dúfame, že aj ďalšie ročníky Európskeho Green Weeku budú rovnako úspešné a prinesú nové podnety ako zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov od tých najmenších. 

Text a foto: Milena Moyzeová, Edita Adamčeková, ÚKE SAV

Príloha

Environmentálne projekty zdobia interiér škôlky.
Príloha

Deti prezentujú projekty medzi sebou.
Príloha

Vyhodnotenie súťaže a ocenenie súťažiacich