Aktuality

Konferencia Life Science Innovation Day 2019

Vložil(a): A. Nozdrovická, 30.4.2019, videné 334-krát

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a podporou Vedeckého parku UK organizuje druhý ročník konferencie, výstavy a networkingu, ktorý sa zameriava na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú, precíznu a personalizovanú diagnostiku a na inovatívne terapeutické metódy.  

Na jednom mieste 22. mája sa stretnú verejné vedecko-výskumné inštitúcie, univerzity, start-upy, súkromné spoločnosti a lídri, ktorí sú aktívni na Slovensku. Cieľom je vytvoriť platformu na diskusiu a spoluprácu. Konferencia sa začína o 9. h vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave na Ilkovičovej 8 v Bratislave.

Na konferencii, ktorá bude v anglickom jazyku, bude možnosť stretnúť sa so špičkovými vedcami z univerzít, ako aj zo začínajúcich spoločností. Prítomní budú okrem iných aj Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky (TBC), Peter Kompalla, riaditeľ Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR, Lukáš Plank, oddelenie patológie, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine, Michal Mego, Národný onkologický ústav, Ján Strnádel, Biomedicínske centrum Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine, Ján Tkáč, Glycanostics, SAV, Peter Zvara, Odensee University Denmark, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine, Miriama Šimunková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Zoltan Chadaide, Brainomix Limited, University of Oxford, spolupráca s univerzitnými nemocnicami v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave a Skalici, Igor Lacík, Ústav polymérov SAV, Ján Rosocha, Združená tkanivová banka, MEDIPARK, Richard Imrich, Národný ústav reumatologických chorôb, Auvo Kaikkonen, Európska investičná banka.

Na stretnutie sa treba zaregistrovať. Podujatie je bezplatné. (r)

Príloha

Life Science Innovation Day 2019