Aktuality

SAV v rámci projektu Nájdi v sebe vedca opäť otvorila brány poznania žiakom ZŠ

23.4.2019, otvorené 615-krát

 

Ústavy Centra experimentálnej medicíny SAV v spolupráci s pracovnou skupinou Experimentálnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) a s Ústavom materiálov a mechaniky strojov, Ústavom polymérov, Chemickým ústavom, Ústavom anorganickej chémie a Centrom spoločenských a psychologických vied SAV aj v tomto roku úspešne odštartovali projekt s príznačným názvom Nájdi v sebe vedca.

Siedmaci Základnej školy Pavla Marcelyho z Bratislavy navštívili ústavy Centra experimentálnej medicíny (CEM) SAV. Na Ústave pre výskum srdca CEM vedci žiakov oboznámili so zaujímavými experimentálnymi metódami využívanými pre sledovanie molekulárnych a bunkových mechanizmov zapojených do regulácie funkcie srdca. Okrem teoretickej časti o základoch kardiovaskulárneho systému mali žiaci možnosť vyskúšať si pipetovanie roztokov na platničku a do gélov, ako aj pozrieť pod mikroskopom rôzne živočíšne tkanivá.  Novinkou tohto roka a určite najzábavnejšou časťou bola praktická súťaž v podobe kvízu, kde žiaci so záujmom ochotne spolupracovali v piatich stanovištiach, v ktorých sa mohli naučiť niečo nové, ale aj zužitkovať svoje vedomosti, ktoré si vypočuli v laboratóriách.

Dobrodružnou cestou vývoja liekov previedli žiakov vedci z  Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM. Počas úvodnej prednášky sa dozvedeli o jednotlivých krokoch pri vývoji liečiv. Po úvodnej prednáške sa žiaci „rozbehli“ po laboratóriách, kde sa podozvedali, ako náš životný štýl či strava ovplyvňujú pamäť, učenie či fyzický výkon. V Laboratóriu bunkových kultúr zistili, ako sa pracuje s bunkovými kultúrami, ako vyzerajú pankreatické bunky pod mikroskopom a skúsili si aj farbenie proteínov. Spoznali dvoch laboratórnych potkanov – Freddyho a Mercuryho, ktoré im predviedli, ako pomáhajú výskumníkom pri ich práci. Na záver deti stanovili množstvo cukru, ktoré sa nachádza v ich obľúbených nápojoch a sľúbili si, že už budú piť iba čistú vodu.

V Ústave normálnej a patologickej fyziológie CEM študentom prezentovali kardiovaskulárny výskum prostredníctvom vlastného dokumentu a následne si študenti mohli sami prezrieť a vyskúšať mnohé experimentálne metódy v jednotlivých laboratóriách. Takto si mohli študenti skúsiť preparáciu aorty alebo vidieť živé bunky vo svetelnom mikroskope. To, aký je dôležitý pohyb, sa dozvedeli na Oddelení behaviorálnej neurovedy, kde si vyskúšali zmeny srdcovej frekvencie v závislosti od záťažových podmienok. Súčasťou bolo aj meranie krvného tlaku, ktoré sa už stalo stredobodom záujmu každej akcie ako výučbová časť kardiovaskulárneho systému, ale zároveň aj ako jednoduchá preventívna prehliadka biometrických parametrov a nameraných hodnôt krvného tlaku u mladých žiakov a dorastu.

Práve tieto ústavy odštartovali už 3. ročník Nájdi v sebe vedca a predali tak štafetu ďalším ústavom SAV, ktoré sú do akcie zapojené a ktoré v najbližších dňoch navštívia ďalší študenti Základnej školy Pavla Marcelyho z Bratislavy. Záverom celej akcie bude aj zhodnotenie súčasného a predchádzajúcich ročníkov, z ktorých informácie by mali napomôcť k správnemu výučbovému zameraniu sa základných škôl a zvýšeniu záujmu študentov o vedu a výskum.

Miroslav Ferko, ÚVS CEM SAV, Peter Bališ, ÚNPF CEM SAV, Marta Šoltésová Prnová, ÚEFT CEM SAV

Foto: ÚVS, ÚNPF, ÚEFT CEM SAV

Príloha

Dobrodružnou cestou vývoja liekov previedli žiakov vedci z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM.
Príloha

V ÚNPF CEM si študenti mohli sami prezrieť a vyskúšať mnohé experimentálne metódy v jednotlivých laboratóriách.
Príloha

Novinkou v ÚVS CEM bola praktická súťaž v podobe kvízu.
Príloha

V ústavoch Centra experimentálnej medicíny boli tentoraz siedmaci Základnej školy Pavla Marcelyho z Bratislavy.