Aktuality

Memoáre Rudolfa Chmela

Vložil(a): S. Ščepán, 15.2.2019, videné 573-krát

Dlhoročný pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. oslávil svoje 80. narodeniny. Pri tejto príležitosti mu vyšli rozsiahle memoáre s názvom Úvod do pamäti (Kalligram, 2019), v ktorých bilancuje najmä svoje vedecké a odborné, ale aj spoločenské a politické aktivity. Knihu prezentoval v pondelok 11. februára 2019 na podujatí v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave za účasti mnohých osobností kultúrneho a spoločenského života vrátane prezidenta SR Andreja Kisku.

Pre Rudolfa Chmela je charakteristické, že hoci bol etablovaným literárnym vedcom s atraktívnym a pre slovenskú kultúru kľúčovým portfóliom (obrodenecká literatúra 19. storočia, slovensko-maďarské literárne a kultúrne vzťahy, dejiny literárnej kritiky) opakovane aktívne vstupoval do verejného, v istých obdobiach aj do politického priestoru. Bol posledným česko-slovenským veľvyslancom v Maďarsku (1990 – 1992), poslancom NR SR, ministrom kultúry a podpredsedom vlády SR pre ľudské práva a menšiny. Vo vedeckej oblasti okrem Ústavu slovenskej literatúry SAV pôsobil aj na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Filozofickej fakulte UK v Prahe a na iných akademických pracoviskách. Vedecké inšpirácie Rudolfa Chmela využije aj medzinárodná konferencia Kontakty literatúry (modely – identity – reprezentácie), ktorá sa bude konať 11. a 12. apríla  2019 v Malom kongresovom centre Veda SAV v Bratislave.  

Literárnohistorický prístup Rudolfa Chmela možno priradiť k dielu  osobností, ako boli Štefan Krčméry, Michal Chorváth, Jozef Felix a Alexander Matuška. Rudolf Chmel prispel k prehodnocovaniu monolitného a homogénneho modelu národných literárnych dejín, zdôrazňoval mnohodimenzionálnosť i rôznorodé paradoxy dobových kultúrnych procesov. Do slovenského literárnohistorického výskumu priniesol impulzy, na ktoré sa nielen nadväzovalo, ale aj nadväzuje. V súčasnosti, keď sa v domácom aj globálnom prostredí znovu objavujú „prízraky histórie“, aktualizuje sa aj jeho kultúrno-spoločenská publicistika. (-rp-)

Foto: Peter Procházka

 

Príloha

Jubilant Rudolf Chmel.