Aktuality

Ako prepisovať z orientálnych jazykov do slovenčiny

Vložil(a): A. Nozdrovická, 5.2.2019, videné 604-krát

V slovenských odborných textoch, médiách aj v krásnej literatúre sa čoraz častejšie objavujú informácie o kultúrnom, hospodárskom aj politickom dianí v krajinách Orientu, v ktorých sa používajú rozličné mená a pomenovania z orientálnych jazykov. Niektoré z nich sa už síce stali súčasťou slovenskej slovnej zásoby v tzv. vžitej podobe a nájdeme ich v slovníkoch slovenského jazyka alebo v slovníkoch cudzích slov, no ako naznačujú príspevky v publikácii, ich podoba neraz nezodpovedá nášmu súčasnému poznaniu o kultúrach a jazykoch týchto regiónov. 

Nesprávne zachytenie /zapísanie pomenovaní z orientálnych jazykov často vyplýva z toho, že  autori nepoznajú jazyky ani písma krajín, ktoré zaujali ich pozornosť. Preto sa utiekajú k zápisom orientálnych pojmov prostredníctvom im známejších jazykov, najčastejšie angličtiny, ktorá neraz býva aj zdrojom ich poznatkov. Zanedbávajú pri tom skutočnosť, že anglický jazyk si grafický systém orientálnych jazykov prispôsobuje svojmu grafickému systému, odlišnému od slovenčiny.

Slovenskí orientalisti pripravili praktickú príručku, ktorá prináša návod, ako by sa problém prepisovania pojmov z orientálnych jazykov do slovenčiny dal riešiť. Zameriavajú sa pri tom na jazyky zapisované vlastnými písmami alebo znakmi (tibetčinu, kórejčinu, jazyky Japonska a Juhovýchodnej Ázie, sanskrt, hindčinu, arabčinu a starú egyptčinu), ako aj na vybrané jazyky, ktoré používajú latinkovú abecedu so špeciálnymi diakritickými znamienkami (austronézske jazyky, vietnamčinu, turečtinu, jazyky subsaharskej Afriky). Osobitnú pozornosť venujú prepisu z čínskej latinkovej abecedy, pchin-jinu. Knižka obsahuje aj pravopisný slovník populárnych prepisov pomenovaní, ktoré orientalisti riešili počas dlhoročnej praxe. Priebežne dopĺňaný slovník sa časom objaví aj na internetovej stránke Ústavu orientalistiky  SAV.

Martina Herbst, ÚO SAV

Ilustračné foto

RÁCOVÁ, Anna – BUCKOVÁ, Martina – GENZOR, Jozef: Ako prepisovať z orientálnych jazykov do slovenčiny. Praktická príručka. Bratislava : Ústav orientalistiky SAV, Slovak Academic Press, 2018, 134 s. ISBN 978-80-89607-70-9.

Príloha

Nová publikácia Ako prepisovať z orientálnych jazykov do slovenčiny