Aktuality

IUPAC – 100-ročný a Periodická tabuľka – 150-ročná

Vložil(a): S. Ščepán, 31.1.2019, videné 281-krát

Rok 2019 sa pre IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie) a všetkých chemikov nesie v znamení dvoch výročí: 100 rokov od založenia IUPAC a 150 rokov od objavu a formulovania Periodického zákona a Periodickej tabuľky chemických prvkov.

IUPAC bol založený v roku 1919 chemikmi z priemyselnej a akademickej sféry, ktorí si už vtedy uvedomovali potreby medzinárodnej štandardizácie v chémii. Periodický zákon a základy Periodickej tabuľky chemických prvkov pred 150 rokmi nezávisle na sebe formulovali D. I. Mendelejev a L. Mayer. Tieto unikátne prostriedky umožňili vedcom predpovedať existenciu a vlastnosti hmoty na Zemi aj vo Vesmíre.       

Valné zhromaždenie OSN a UNESCO vyhlásili rok 2019 za Medzinárodný rok Periodickej tabuľky chemických prvkov (acronym – IYPT2019). Iniciatíva k takémuto kroku vyšla, vrátane celosvetových aktivít, z prostredia IUPAC. Oficiálne otvorenie IYPT2019 sa konalo 29. januára 2019 v sídle UNESCO v Paríži. Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC) a Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (SCHS) sa k obom výročiam hlásia a od prvých okamihov informujeme chemikov na Slovensku o vznikajúcich celosvetových aktivitách, o ich význame a o dôvodoch a možnostiach prečo a ako sa k jednotlivým aktivitám pripojiť.

Milan Drábik, predseda SNK IUPAC

 

Príloha