Aktuality

Ocenenie aj pre ekológa SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 24.1.2019, videné 490-krát

Európske stredisko pre verejné záležitosti (European Centre for Public Affairs) každoročne udeľuje v rámci Public Affairs Awards Europe ceny organizáciam a osobnostiam, ktoré signifikantne prispievajú k uplatňovaniu rozvojových a progresívnych princípov v politikách krajín EU.

Za rok 2018 dostal cenu „Think Tank of the Year Award 2018“ Poradný vedecký výbor európskych akadémií vied (European Academies Science Advisory  Council). V riadiacom panele pre životné prostredie (Environment Steering Panel), ktorý sa venuje environmentálnym záležitostiam Poradného vedeckého výboru, reprezentuje Slovenskú akadémiu vied od roku 2004 ekológ Ing. Július Oszlányi, CSc. Vedecký pracovník Ústavu krajinnej ekológie SAV získal už v minulosti Cenu princa z Astúrie (2001) za vedeckú prácu v biosférických rezerváciách UNESCO, Cenu Sultána Qaboosa (2007), aj Čestnú plaketu SAV za zásluhy o rozvoj biologických vied  (2004). (spn)

 

 

Príloha

Ing. Július Oszlányi, CSc.