Aktuality

Zomrel prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

Vložil(a): S. Ščepán, 22.1.2019, videné 826-krát

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach s hlbokým zármutkom oznamuje vedeckej obci Slovenska, že vo veku 72 rokov nás navždy opustil náš dlhoročný kolega prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. (5. 9. 1946  Ostrava – 20. 1. 2019 Košice).

Karel Kudela bol jedným zo zakladateľov vedeckého smeru kozmická fyzika na ÚEF SAV, kde pracoval od roku 1971 až doposiaľ. Zaoberal sa najmä výskumom energetických častíc v kozme a nízkoenergetického kozmického žiarenia. Bol hlavným vedeckým koordinátorom viacerých fyzikálnych experimentov na vesmírnych satelitoch ako aj pozemných meraní kozmického žiarenia v observatóriu SAV na Lomnickom štíte. Významne prispel k poznaniu špecifických oblastí dynamiky energetických častíc v magnetosfére Zeme a heliosfére, k potvrdeniu odozvy slnečných neutrónov na zemskom povrchu počas slnečných erupcií, ako aj k potvrdeniu súvislostí medzi kozmickým počasím a nízkoenergetickým kozmickým žiarením a aj k mnohým ďalším hodnotným vedeckým výstupom v oblasti kozmickej fyziky.

Je spoluautorom  viac ako 250 originálnych vedeckých publikácií. Na pôde Košíc organizoval viaceré vedecké konferencie svetového významu a prednášal na pozvanie na mnohých zahraničných vedeckých podujatiach. Bol členom viacerých vedeckých výborov významných svetových sympózií, dlhoročným predsedom národného výboru COSPAR (Committee on SPAce Research), členom IAA (International Academy of Astronautics). Zastával funkciu predsedu vedeckej rady na ÚEF SAV a bol členom vedeckých rád viacerých partnerských inštitúcií.

Bol vedúcim mnohých vedeckých projektov VEGA, APVT, APVV, COST, INTAS, 6RP a 7RP ako aj partnerského pracoviska európskych štrukturálnych fondov: „Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia“.

V rámci pedagogickej činnosti viedol vzdelávanie v oblasti kozmickej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a Technickej univerzite v Košiciach, vychoval viacero doktorandov.

Posledná rozlúčka s významnou osobnosťou košického, ale aj svetového kozmického výskumu bude v piatok 25. januára o 11.00 h v kaplnke cintorína sv. Rozálie v Košiciach.

Česť jeho pamiatke!

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

 

Príloha

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
Príloha

Pri analýze dát z vedeckého satelitu INTERBALL.
Príloha

Na dobovej fotografii na ÚEF SAV.