Aktuality

Jubilejný novoročný koncert SAV v Košiciach

Vložil(a): A. Nozdrovická, 19.1.2019, videné 481-krát

Tohtoročný novoročný koncert SAV v Košiciach, ktorý sa konal večer 17. januára 2019, sa niesol v akejsi inej atmosfére než tie predchádzajúce. Bola prirodzene slávnostnejšia – táto forma spolupráce Slovenskej akadémie vied  a košickej Štátnej filharmónie jubiluje. Spoločný novoročný koncert bol totiž už dvadsiaty.

Adekvátna k jubileu bola aj účasť členov Predsedníctva SAV i Snemu SAV, rektorov troch košických univerzít, ďalších vzácnych hostí i zamestnancov košických ústavov SAV, ich rodinných príslušníkov a priateľov. Tento rok sa k nim pridala aj košická verejnosť, pretože záujem o koncerty Štátnej filharmónie je v jej jubilejnej 50. sezóne enormný. Lákadlom bol tiež program – diela W. A. Mozarta. Riaditeľ Štátnej filharmónie Košice Mgr. art. PaedDr. Július Klein koncert otvoril, privítal všetkých prítomných a odovzdal slovo predsedovi SAV prof. Pavlovi Šajgalíkovi. „Nesmierne si vážim dlhodobú spoluprácu Slovenskej akadémie vied a Štátnej filharmónie Košice. Dnešný koncert je už dvadsiaty spoločný.Veda a umenie sú kreatívne činnosti. Prenikajú jedna do druhej – mnohí vedci sú výborní hudobníci a naopak medzi hudobníkmi je aj viacero vedcov,“ povedal a ako prejav uznania a vďaky odovzdal J. Kleinovi Pamätnú plaketu SAV s diplomom, ktorú Štátnej filharmónii Košice udelilo Predsedníctvo SAV. Prof. Šajgalík vo svojom príhovore vyzdvihol dvadsaťročné úsilie a nasadenie aj vytrvalých organizátorov košických novoročných koncertov zo SAV – JUDr. Glorie Gajdošovej, ktorá dlhé roky pôsobila ako riaditeľka THS ústavov SAV v Košiciach, parazitológa doc. MVDr. Branislava  Peťka, DrSc., a fyzika prof. RNDr. Mariána Reiffersa, DrSc.

Vzácnou a ojedinelou pamiatkou pre štvoricu organizátorov za ŠFK a SAV bude jubilejná medaila k 20. spoločnému koncertu, ktorú zo striebra zhotovila kremnická Mincovňa. Na minci sú vyryté mená organizátorov a vďaka svojej ojedinelosti sa môže stať vzácnym numizmatickým exemplárom.    

V umeleckej časti večera na tému Mozart sa potom premiérovo v Košiciach ujal dirigentskej taktovky Zdeněk Klauda, ktorý je v stálom angažmán v Národnom divadle v Prahe. Orchester Štátnej filharmónie zahral viacero diel svetoznámeho skladateľa a v jeho sprievode vystúpili aj sólisti Michaela Kušteková (soprán) a Tomáš Šelc (bas). Absolventi štúdia spevu na VŠMÚ v Bratislave patria k najvýraznejším zjavom mladej slovenskej speváckej generácie. Zaslúžene zožali ovácie obecenstva. Novoročný koncert SAV v Košiciach mal špičkovú úroveň.

Mimochodom, košická filharmónia dostala k jubilejnej sezóne darček od Ministerstva kultúry SR v podobe financií na rekonštrukciu hľadiska veľkej koncertnej sály svojho domovského stánku – Domu umenia. Bola v nej vynovená podlaha, vymenené sedadlá pre divákov a vyriešené vetranie.

Po koncerte večer pokračoval spoločenskou časťou, ktorú uviedol predseda SAV prípitkom. Poďakoval kolegom za vytrvalosť, s akou sa vyrovnávali s turbulenciami roku 2018 a poprial úspešnejší rok 2019. „Vzdelávanie a veda má byť nezávislá od politiky a ideológie,“ povedal a vyslovil prianie, aby sa SAV nestala miestom, odkiaľ sa bude odchádzať do zahraničia.         

Katarína Čižmáriková

Foto: Tomáš Čižmárik

Príloha

V úvode jubilejného spoločného koncertu predseda SAV Pavol Šajgalík odovzdal Júliusovi Kleinovi (vľavo) Pamätnú plaketu SAV, ktorú Štátnej filharmónii Košice za dvadsaťročnú úspešnú spoluprácu udelilo Predsedníctvo SAV.
Príloha

Ocenenie pre košických filharmonikov
Príloha

Pohľad do čestnej lóže
Príloha

Sólisti Michaela Kušteková (soprán) a Tomáš Šelc (bas), ktorí patria k najvýraznejším zjavom mladej slovenskej speváckej generácie.
Príloha

Orchester i sólisti právom zožali búrlivý aplauz.
Príloha

Raritná strieborná jubilejná medaila s vyrytými menami pre kvarteto vytrvalých organizátorov Gloriu Gajdošovú, Branislava Peťka, Mariána Reiffersa (všetci SAV) a Júliusa Kleina (ŠFK).
Príloha

Spoločenskú časť večera otvoril Pavol Šajgalík prianím úspešnejšieho roku 2019.