Aktuality

SASPRO bude mať pokračovanie

Vložil(a): S. Ščepán, 3.1.2019, videné 567-krát

Mobilitný program SASPRO (Slovak Academy of Sciences Programme) bude mať pokračovanie. Predstavitelia SAV to dlhodobo avizujú, od roku 2019 aj v spolupráci s niektorými univerzitami. Už v roku 2017 SAV pripravila projekt aby využila výzvy programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. „V januári 2018 nám prišla odpoveď, že sme neboli úspešní,“ hovorí vedúca odboru vedy a výskumu Úradu SAV RNDr. Zuzana Hrabovská, PhD. Po prepracovaní projektu ho SAV opakovane podala v septembri a v januári 2019 čaká na odpoveď.

Zopakujme, že pri prvej edícii programu SASPRO boli v rokoch 2014 a 2015 vyhlásené tri výzvy. V nich SAV dostala 138 prihlášok, z ktorých ostalo 38 štipendistov (z toho 16 vedcov slovenskej národnosti a 22 z iných krajín). Všetky projekty museli byť ukončené do konca roka 2018. Podľa Zuzany Hrabovskej sa očakávania projektu SASPRO naplnili. „Zisťovali sme reakcie riaditeľov ústavov, ktorí týchto štipendistov mali vo svojej inštitúcii. Všetci povedali, že sa im to osvedčilo a ak bude pokračovanie, opäť sa budú o takýchto ľudí uchádzať.“

Program SASPRO sa páčil aj členom medzinárodného akreditačného panelu, je v súlade s ich odporúčaním snažiť sa akadémiu „zmedzinárodňovať“. Prof. Dr. Erika Harrisová z Katedry politológie Univerzity v Liverpoole, ktorá bola členkou hodnotiacej komisie SASPRO v treťom oddelení vied, označila program za veľmi úspešný. Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., uvádza, že SAV bude v programe SASPRO pokračovať aj v prípade, žeby ani opakovaný pokus získať naň peniaze z rámcového programu nebol úspešný. Pracovne je zámer, ktorý už Predsedníctvo SAV schválilo, označený ako MoRePro – mobilitný a reintegračný program SAV. Viac prináša v článku Martina Podstupku: Program SASPRIO sa (ne)končí najnovšie číslo časopisu SAV – Akadémia (6/2018).  https://akademia.sav.sk/

(pod,spn), Foto: Stano Ščepán

 

Príloha

Mgr. Andrea Bábelová. PhD. pôsobila v rámci programu SASPRO v Biomedicínskom centre SAV na Ústave experimentálnej onkológie SAV.