Aktuality

Očakávania aj želania v roku 2019

Vložil(a): S. Ščepán, 2.1.2019, videné 602-krát

Plynutie času nám prináša nové poznania, nové skúsenosti, ale aj opakované túžby zúročiť ich v prospech pozitívnych cieľov. Na prahu nového roka 2019 prinášame kvarteto vedeckých osobností – ich očakávania a želania v roku 2019 – ako ich uverejnil vo veľkej koncoročnej ankete denník Pravda.

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied 

Dúfam, že duch občianskej spoločnosti, naštartovaný v roku 2018, sa nestratí. Dúfam, že v prezidentských voľbách si občania Slovenska uchovajú jasnú hlavu. Pre vedu na Slovensku by bolo veľkým zadosťučinením, keby sa podarilo zrealizovať ambiciózny projekt ocenenia najlepších vedcov, ktorý sa pripravuje. Rok 2019 bude dôležitý aj pre spoločnosť, aj pre SAV. Je jasné, že spoločnosť vedu potrebuje a je ešte jasnejšie, že veda sa musí robiť pre spoločnosť. 

Zuzana Kusá, Sociologický ústav SAV 

Tak ako rok, ktorý je za nami, ani ten budúci nebudeme prežívať rovnako. Máme veľmi rozdielne možnosti držať sa svojich osobných plánov a vôbec si nejaké osobné plány robiť. To je jedna vec. Druhá vec je, že aj takzvané celospoločenské udalosti budeme vidieť odlišne. Rozhodnú zdroje informácií, z ktorých budeme čerpať, a ľudia, ktorých názoru veríme. A keďže časť politického spektra a verejnosti bude naďalej hrať kartou predčasných volieb, nemôžeme očakávať väčšiu snahu porozumieť dôvodom, ktoré stoja za odlišnými názormi, a hľadanie konsenzu v dôležitých celospoločenských otázkach. Rok 2019 sotva prinesie do našej spoločnosti pokoj a bez neho aj rozumné uvažovanie vyjde navnivoč. 

Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU 

Rok 2019 prinesie určite veľa diskusií o tom, kam sa posunie naše Slovensko. Verím, že to bude pozitívny rok technológií, špeciálne umelej inteligencie, a podarí sa prepojiť akademické prostredie, štátny a súkromný sektor cez vytvorenie slovenského výskumného centra umelej inteligencie. Umelá inteligencia bude hýbať aj svetom kybernetickej bezpečnosti. Očakávam ďalšiu eskaláciu témy šírenia dezinformácií, aj tu bude umelá inteligencia pomáhať. Verím, že v meniacej sa spoločenskej klíme a s novými príležitosťami na Slovensku sa viac mladých ľudí rozhodne študovať na kvalitných vysokých školách doma a ďalší sa na Slovensko vrátia. 

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave 

Budúci rok je pre Univerzitu Komenského jedinečný 27. júna oslávime sté výročie založenia našej univerzity. Rok 2019 je však aj rokom viacerých, pre Slovensko mimoriadne významných výročí. Keďže sme stabilným členom našej spoločnej európskej rodiny, veľkú úlohu zohrajú výsledky európskych volieb, ktoré ovplyvnia, dúfajme, že pozitívne, budúcnosť nás všetkých. A rád by som bol, keby bol aj rokom zamerania sa štátnych autorít na hodnotenie vysokého školstva podľa kvality vedy a vzdelávania a adekvátneho navýšenia štátnych dotácií na výskum, vedu a vzdelávanie, keďže jeho súčasná výška nás radí na koniec zoznamu krajín OECD a Európskej únie.  (r)

 

 

Príloha

hodiny.jpg