Aktuality

Tretí ročník súťaže L'ORÉAL-UNESCO

Vložil(a): S. Ščepán, 3.1.2019, videné 680-krát

V apríli 2018 sme na pôde SAV obdivovali ich prezentácie. V stredu 13. júna podvečer sme sledovali oceňovanie finalistiek druhého ročníka súťaže nazvanej Pre ženy vo vede. Aktuálne na prelome rokov organizátori – spoločnosť L'Oréal v spolupráci s UNESCO, SAV a Slovenskou organizáciou  pre výskumné a vývojové aktivity - predstavujú tretí ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň: "L'Oréal-UNESCO For Women in Science".

Pôvodný program „L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede“ bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň. Program si kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Medzinárodný projekt spoločnosti L'Oréal a Svetovej organizácie UNESCO Pre ženy vo vede bol v roku 2016 slávnostne uvedený aj na Slovensku. Aj v roku 2019 si dve vybrané slovenské vedkyne rozdelia sumu desaťtisíc eur na podporu ich profesionálnej kariéry.

Podmienky účasti:

 • slovenské štátne občianstvo
 • titul PhD.
 • venovanie sa vedeckej činnosti
 • výskum v oblasti Vied o živej alebo neživej prírode a chemických vedách
 • výskum sa musí konať v Slovenskej republike
 • vek do 45 rokov (vrátane) v čase uzatvorenia prihlášok
 • registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31. marca 2019. Registrácia je možná na stránke: https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039.

Potrebné dokumenty na registráciu do súťaže:

 • kompletne vyplnený registračný formulár
 • kópia diplomu PhD.
 • odborný životopis v anglickom jazyku
 • zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus             
 • zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch
 • opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu dve strany
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku).

Vyhodnotenie súťaže:

Prihlášky bude posudzovať expertná porota, ktorá vyberie 12 finalistiek, ktoré budú prezentovať svoj projekt pred porotou v júni 2019 v priestoroch Slovenskej akadémie vied. Na základe prezentácií budú vybraté dve víťazky, z ktorých každá získa výhru 5 000 eur na podporu výskumu a budú tiež ocenené na galavečere, ktorý sa uskutoční v septembri 2019.

Martina Šinková, projektová manažérka

Foto: Stano Ščepán

 

Príloha

banner_632x424.jpg