Aktuality

Knihy sú súčasťou ľudskej harmónie

Vložil(a): S. Ščepán, 28.12.2018, videné 342-krát

Labužníci si ten pocit radi dožičia bez obmedzení. Dotyk novej knihy končekmi prstov. Tiché zašušťanie papiera pri prevracaní strán. Vôňa obálky. Knihy ponúkajú impulzy k tichej radosti. Knihy sú súčasťou ľudskej harmónie.

S JUDr. Milanom Brňákom, dlhoročným riaditeľom Vedy, vydavateľstva SAV, stojíme pri doskovači, kde sa realizujú tvrdé obálky kníh. Všetko je presne nastavené, obálky pribúdajú v pravidelnom rytme stroja. Prešli sme už takmer celým výrobným kráľovstvom vydavateľstva, nadýchli sme sa procesov, v ktorých sa rodia knihy, bulletiny aj ďalšie tlačoviny. Pri finálnej fáze nás to však znova ťahá na začiatok. Pri čítaní kníh si nemáme dôvod uvedomovať, akým fascinujúcim spôsobom prichádzajú na svet. Aj v dnešnej rýchlej elektronickej dobe však platí, že sa nájde veľa čitateľov, ktorí majú radšej, tlačenú knižku, než rozsvietený text na obrazovke monitora.    

V predajni kníh Vydavateľstva VEDA na Štefánikovej ulici v Bratislave vládne ticho, pokoj, možno štipka pátosu. Toľko múdrosti, rôznorodých zaujímavých tém a autorských zručností uložených tesne vedľa seba. Dubček sa môže ponoriť do susedných Konšpiračných teórií, hneď v susedstve Pavúky Slovenska nakúkajú do Historických povodní na území Slovenska. Jeden titul zaujímavejší, než druhý. „Aktuálne ich máme v predajni 9359,“ ponúka presný údaj vedúca predajne Lucia Juricová. Priznáva, že miluje knižky, je medzi nimi šťastná. „Nevadí, že sú takmer všetky odborné. Ľudia k nám chodia často cielenie, hľadajú konkrétne tituly, prídu sa aj zorientovať, čo sa dá nájsť vo vybranej oblasti.“ Novinky, „stálice“ aj poklady z antikvariátu – to všetko hľadajú vedci, študenti ale občas aj nadšenci, ktorí si k vedeckým štúdiám ešte len nachádzajú cestu.          

„Pre Slovenskú akadémiu vied je nakladateľstvo VEDA výkladnou skriňou a jedným z pevných mostov, ktoré spájajú vedu na Slovensku so slovenskou verejnosťou,“ čítame v externom hodnotení Jiřího Padevěta. Riaditeľ nakladateľstva Academia z Českej republiky nešetril v komplexnom pohľade na VEDU pozitívami. V roku 2017 k nim pripočítal aj smerovanie vydavateľstva k forme verejnej výskumnej inštitúcie. Nenaplnenie tohto zámeru spôsobuje dnes problémy.    

Vydavateľstvo VEDA je aktuálne, podobne ako Ústredný archív SAV, Encyklopedický ústav alebo Výpočtové stredisko, súčasťou Centra spoločných činností SAV. „Keď sa začínala transformácia SAV, mali sme predstavu, že prechodom na v. v. i. budú  organizačné zložky Centra spoločných činností samostatné subjekty a rozšírime našu spoluprácu s inými organizáciami aj formou spoločných podnikov. Podobný model sme úspešne realizovali už pätnásť rokov formou spoločného pracoviska s Trnavskou univerzitou. Lenže transformácia sa zasekla a my sme sa vrátili nielen do stavu pred ňou, ale až do modifikovanej pozície pod výpočtovým strediskom. S odlišným spôsobom vedenia účtovníctva. Hovorím tomu, že sme stratili „občiansky preukaz“, teda právnu subjektivitu a posunuli sme sa do zložitejších obchodných vzťahov s vonkajším prostredím,“ vysvetľuje Milan Brňák.   

Z neveľkej zošívačky vychádzajú spojené hárky malej vedeckej štúdie. Zručné vrtké ruky jednej zo žien rýchlo zberajú vytlačené hárky a ukladajú ich do úhľadných „komínkov“. Akoby zažila prax na vojenskej základnej službe. Čoskoro sa hárky posunú k viazačke a o pár minút je brožúra na svete. Celý proces sa však začína dodaním rukopisu, jeho redigovaním, korektúrami a následným spracovaním v grafickom štúdiu. Vlastne ešte skôr, prípravou edičných plánov akadémie aj jednotlivých jej ústavov. Objednávkami, zohľadňovaním termínov a výrobných kapacít. Vydavateľstvo VEDA sa na nedostatok práce nemôže sťažovať. Naopak. Vďaka modernizácii spred ôsmich rokov je však plne konkurencieschopné.  

„Našou snahou je prinášať na slovenský aj zahraničný knižný trh informácie o najvýznamnejších výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode aj v oblasti spoločenských vied. Vydávame aj kvalitné zahraničné tituly, historickú a životopisnú literatúru, ale neodmietame ani účelové tlačoviny alebo komerčnejšie ladené tituly,“ vysvetľuje Milan Brňák, pričom berie do rúk Bulletin o edičnej činnosti na obdobie prelomu rokov 2018/2019.

Vydavateľská činnosť VEDY sa orientuje nielen na monografické práce akými sú diela o dejinách i súčasných podobách Slovenska, o slovenskej hudbe, jazyku, literatúre, filozofii, divadle, etnografii, technike, prírodných vedách, medicíne, právnej vede, ale aj na encyklopedické a slovníkové diela, rovnako aj na vysokoškolské učebnice, knihy populárno-vedeckého charakteru určené širšej čitateľskej verejnosti. Rovnako aj na memoáre a literatúru faktu. Až takmer osemdesiat percent produkcie vydavateľstva tvoria vedecké publikácie. „Odborné tituly, ktoré u nás vychádzajú, sú recenzované, čím je garantovaná kvalita ich obsahu. Zákonite priťahujú aj náročných čitateľov,“ zvýrazňuje kredit VEDY jej riaditeľ. Potvrdzuje to aj Lucia Jurinová v „kamennej“ predajni v Bratislave. „Chodia k nám mnohé vedecké osobnosti.“

Každoročne vychádza vo VEDE až okolo 70 nových publikácií. Za roky svojej existencie obohatila VEDA fond slovenskej knižnej kultúry už viac než 4 150 knižnými titulmi z rôznych oblastí vied. Pýchou vydavateľstva VEDA sú aj jednotlivé diely Encyklopaedia Beliana. Dosiaľ ich vyšlo osem. Pre SAV je Vydavateľstvo VEDA značkou, ktorá zvyšuje jej kredit.    

Text a foto: Stano Ščepán

 

Príloha

Tichý svet kníh v predajni Vydavateľstva VEDA v Bratislave.
Príloha

Rodí sa nová publikácia.
Príloha

Moderné tlačiarenské stroje vo Vydavateľstve VEDA: